"สุวิทย์"ปลุกมหา'ลัย จัดการเรียนการสอนสนองวัยแรงงาน 38ล้านคน


   


8พ.ย.62-“สุวิทย์” ปลุก พลัง มหา’ลัย การจัดการเรียนการสอน สนองวัยแรงงาน 38 ล้านคน ลั่น ไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มหา’ลัย ก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไป ด้านประธานคณะทำงานฯ ด้าน มคอ. เตรียม นำ ร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฯ เข้า บอร์ด กกอ. 11 ธ.ค.นี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวในการประชุมรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ "การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” พร้อมมอบนโยบายการปลดล็อค และการปรับเปลี่ยน เพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทย รัฐบาล และตน มีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยไทยสูงมากในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง หากไม่ทำตอนนี้ สังคมไทยจะอยู่ได้อย่างไร โดยจากนี้ไปการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะต้องสนองวัยแรงงาน 38 ล้านคน ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัย ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อรองรับ ทั้งการพัฒนาทักษะเดิมและการเสริมทักษะใหม่ให้กับวัยแรงงาน และการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยให้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

“ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไทยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ประเทศ แต่ยังติดกับดักข้อจำกัดเดิมๆ ผมจึงต้องปลดล็อกมหาวิทยาลัย และที่ปลดล็อกก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจมหาวิทยาลัย แต่ทำเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำงานให้กับประเทศได้ ซึ่งรัฐบาลประกาศแนวคิด BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว โดยดึงจุดแข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่แนวคิดนี้จะมีพลังได้ก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการเติมเต็มความรู้และการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัย ตามความถนัดของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่แข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยที่พัฒนาพื้นที่ โดยทั้ง 3 กลุ่มจะมีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไป”รมว.อว. กล่าว

ด้านนายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย รมว.อว.(ด้าน มคอ.) กล่าวว่า คณะทำงานฯ จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี ... ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้ว จะนำข้อคิดที่เป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงร่าง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการมาตรฐาน วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งทำหน้าที่แทน คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) วันที่ 11 ธันวาคมนี้ หาก กกอ.ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเสนอ รมว.อว. เพื่อลงนามในประกาศกระทรวง อว.ภายในเดือน ธันวาคมนี้ และส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือน มกราคมหรือ กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
 


ไว้อาลัยแด่นักการเมืองรุ่นใหม่! คงติดโรคมาจากเมื่อครั้งเป็นพิธีกรข่าวโอ๊คทีวี พักหลัง ช่อ-พรรณิการ์ วานิช ถึงได้เปิดโรงน้ำแข็งหลอดรายวัน

งูเห่าหรือจะสู้ผึ้งแตกรัง
เรือดำน้ำกับทีท่ากรรมาธิการฯ
ทหารเกณฑ์ 'เกณฑ์ไปทำไม?'
ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'