"สุวิทย์"ปลุกมหา'ลัย จัดการเรียนการสอนสนองวัยแรงงาน 38ล้านคน


เพิ่มเพื่อน    


8พ.ย.62-“สุวิทย์” ปลุก พลัง มหา’ลัย การจัดการเรียนการสอน สนองวัยแรงงาน 38 ล้านคน ลั่น ไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มหา’ลัย ก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไป ด้านประธานคณะทำงานฯ ด้าน มคอ. เตรียม นำ ร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาฯ เข้า บอร์ด กกอ. 11 ธ.ค.นี้

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) กล่าวในการประชุมรับทราบและรับฟังข้อเสนอแนะ "การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ปี 2558 และ มคอ. เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน” พร้อมมอบนโยบายการปลดล็อค และการปรับเปลี่ยน เพื่อปฏิรูปอุดมศึกษา ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทย รัฐบาล และตน มีความคาดหวังต่อมหาวิทยาลัยไทยสูงมากในการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง หากไม่ทำตอนนี้ สังคมไทยจะอยู่ได้อย่างไร โดยจากนี้ไปการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะต้องสนองวัยแรงงาน 38 ล้านคน ซึ่งถือเป็นโอกาสและความท้าทายของมหาวิทยาลัย ในการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อรองรับ ทั้งการพัฒนาทักษะเดิมและการเสริมทักษะใหม่ให้กับวัยแรงงาน และการเตรียมความพร้อมผู้สูงวัยให้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

“ผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยไทยมีความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ประเทศ แต่ยังติดกับดักข้อจำกัดเดิมๆ ผมจึงต้องปลดล็อกมหาวิทยาลัย และที่ปลดล็อกก็ไม่ได้ทำเพื่อเอาใจมหาวิทยาลัย แต่ทำเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำงานให้กับประเทศได้ ซึ่งรัฐบาลประกาศแนวคิด BCG คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว โดยดึงจุดแข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่แนวคิดนี้จะมีพลังได้ก็ต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและมีการเติมเต็มความรู้และการขับเคลื่อนจากมหาวิทยาลัย ตามความถนัดของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่แข่งขันในระดับโลก มหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยที่พัฒนาพื้นที่ โดยทั้ง 3 กลุ่มจะมีเส้นทางการพัฒนาที่ชัดเจน ซึ่งไม่ว่าการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนประเทศต่อไป”รมว.อว. กล่าว

ด้านนายสุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย รมว.อว.(ด้าน มคอ.) กล่าวว่า คณะทำงานฯ จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปี ... ซึ่งหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้ว จะนำข้อคิดที่เป็นประโยชน์นำไปปรับปรุงร่าง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากอนุกรรมการมาตรฐาน วันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ จากนั้นนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งทำหน้าที่แทน คณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษา (กมอ.) วันที่ 11 ธันวาคมนี้ หาก กกอ.ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะเสนอ รมว.อว. เพื่อลงนามในประกาศกระทรวง อว.ภายในเดือน ธันวาคมนี้ และส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือน มกราคมหรือ กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป
 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด