เหวงกาหัวแล้ว!ใครค้านแก้รัฐธรรมนูญเป็นสมุนคณะรัฐประหาร


เพิ่มเพื่อน    

10 พ.ย.2562 - นพ.เหวง โตจิราการ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาว่า รัฐธรรมนูญ 60เป็นรัฐธรรมนูญ คสช. จึงต้องแก้ให้เป็นรัฐธรรมนูญประชาชน รัฐธรรมนูญ 60 
ยกร่างโดยคณะร่างที่ตั้งโดย คสช. เพื่อการสืบทอดอำนาจของ คสช. เป็นรัฐธรรมนูญที่ทำประชามติภายใต้ปากกระบอกปืนของ คสช. จึงเป็นประชามติกำมะลอ  ผู้ที่เห็นต่างถูกทหาร คสช.คุกคามทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
และจำนวนไม่น้อยถูกนำไปดำเนินคดีภายใต้ศาลทหาร (แม้ภายหลังจะหลุดพ้นแล้วก็ตาม) จึงเป็นรัฐธรรมนูญ โดย คสช. ของ คสช. และเพื่อ คสช.อย่างชัดเจน

หากไปพิจารณาในเนื้อหาและผลของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญกว่าสามปีที่ผ่านมา ก็เห็นชัดว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ สร้างทางหลวงใหญ่ยาวเอาไว้ให้ คสช.เดินทางต่อไป จนอาจจะครบยี่สิบปีตามที่ คสช.วาดหวังไว้แสดงออกที่

1.บังคับให้ประชาชนเลือกตั้งโดยบัตรใบเดียวอันเป็นการทำลายอำนาจทางการเมืองในการเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อโดยตรงทิ้งไป

2.ใช้วิธีนับคะแนน “จัดสรรปันส่วนแบบผสม”เพื่อเปิดช่องให้พรรคการเมืองฝ่ายพวกเขาสามารถเข้าสภาได้แม้ว่าคะแนนจะไม่ถึง “คะแนนอันพึงมีของพรรคอื่น”ก็ตาม รูปธรรมก็คือ เพียงกว่า 1,700 คะแนนก็เข้ามาเป็น ส.ส.ได้แล้วทั้งที่พรรคอื่นๆ ต้องได้รับคะแนนถึงกว่า70,000ก็ตาม และการคิดคะแนนจำนวน ส.ส.เช่นนี้ก็ยังคงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการให้ได้มาซึ่ง ส.ส.ของฝ่าย คสช.ต่อไปไม่มีมีวันสิ้นสุดตราบเท่าที่รัฐธรรมนูญนี้บังคับใช้ จึงได้มาซึ่งรัฐบาลสืบทอดอำนาจ คสช. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน

3.นอกจากนี้การกำหนด ส.ว.มาจากการแต่งตั้งของ คสช.ถึง 250 คนเท่ากับครึ่งหนึ่งของ ส.ส. และมีอำนาจทางการเมืองแทบจะไม่ต่างอะไรกับ ส.ส. ซึ่งในชั้นต้น ส.ว.มีอายุการทำงานครอบคลุมการเลือกตั้งถึงสองสมัย นี่เป็นการแสดงออกซึ่งอำนาจเผด็จการของ คสช.ที่ยังคงฝังอยู่ในรัฐธรรมนูญ 60นี้

4.การบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการปฏิรูปประเทศที่ร่างโดยพวก คสช. กำกับบงการโดยคณะกรรมการที่ตั้งโดย คสช. ก็เท่ากับบังคับให้ทิศทางการเมืองไทยต้องเดินไปตามทิศทางที่ คสช.ขีดเส้นไว้เท่านั้น

5.องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญล้วนแล้วแต่แต่งตั้งโดย คสช.และทำงานตามทิศทางและอำนวยประโยชน์ให้แก่ คสช.ทั้งนั้น เมื่อเป็นรัฐธรรมนูญ โดย คสช.เพื่อ คสช.และของ คสช.เช่นนี้แล้วไซร้ ประชาชนและพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยจึงมีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องและผลักดันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 60 ให้เป็นรัฐธรรมนูญโดยประชาชน เพื่อประชาชน ของประชาชน

ผู้ที่คัดค้านการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 60  ล้วนแต่เป็นกลุ่มพวกที่ได้รับประโยชน์จากรัฐธรรมนูญ 60ทั้งสิ้น หรือกล่าวสั้นๆ ก็คือ  บรรดาสมุนบริวารลิ่วล้อของ คสช.นั่นเองแหละ ที่ออกมาป่าวร้องคัดค้านกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่ บางคนไม่เพียงแต่เป็นบริษัทบริวารของ คสช.เท่านั้น แต่พวกเขาเป็นสมุนรับใช้ที่ซื่อตรงสุดจิตสุดใจ ของคณะรัฐประหารชุดต่างๆ ที่ยึดอำนาจต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน
 


โลกนี้..... อยู่ยากขึ้นทุกวัน เห็นคลิประเบิดท่าเรือที่เลบานอน หลายคนคงคิดเหมือนกัน ณ ช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีที่ไหนในโลก ปลอดภัย และน่าอยู่กว่าประเทศไทยอีกแล้ว

'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง