"สพฐ."ติดเน็ตไฮสปีดโรงเรียนทั่วประเทศครบปี63     


เพิ่มเพื่อน    


11พ.ย.62- สพฐ. เดินหน้า ติดตั้ง ระบบอินเตอร์เน็ตไฮสปีด  1 กิ๊กกะไบต์ รร. ทั่วประเทศ ครบในปีการศึกษา 63   ลั่น ไม่ต้องกังวล เรื่องสื่อไม่เหมาะสม เหตุจะมีหน่วยงานบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการศึกษามากขึ้น โดยจะปรับระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนทั้งหมด ใช้งานไปถึงทุกห้องเรียนซึ่ง ไม่ใช่เพียงสำหรับห้องผู้บริหารโรงเรียนหรืองานธุรการเท่านั้

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามโนบายของ รมว.ศธ.เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูลในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 10,000 แห่ง ใช้งานอินเตอร์เน็ตระบบยูนิเน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แต่โรงเรียนในกลุ่มนี้ บางส่วนประสบกับปัญหาเรื่องของระบบการซ่อมบำรุง เนื่องจากทั้งงบประมาณและระบบการดูแลซ่อมบำรุงอยู่กับ สกอ. และปัจจุบัน สกอ.ก็แยกไปหน่วยภายใต้ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งถือว่าเป็นคนละสังกัดกับ ศธ. แล้ว ดังนั้นสพฐ.จึงมีข้อเสนอไป ว่า ขอให้โอนงบประมาณและระบบการซ่อมบำรุงรักษามาอยู่กับ สพฐ.ได้หรือไม่ เนื่องจากเราเป็นผู้ใช้งาน หรือ สกอ.จะมีรูปแบบอื่นในการดำเนินการ เพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้เป็นทิศทางเดียวกัน

นายอำนาจ กล่าวต่อว่า ส่วนจำนวนโรงเรียนที่เหลือเป็นการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ตามโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐในการวางสายไฟเบอร์ออฟติคขยายจากหมู่บ้านให้มาถึงหน้าประตูโรงเรียนฟรี และระบบ USO Net ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในโครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนชายขอบ ซึ่งถือว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยระบบอินเตอร์เน็ตนั้นเรามีความพร้อมอย่างเต็มที่และคิดว่าครอบคลุมหมดแล้ว โดยจากนี้ สพฐ.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศจะต้องมีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีการใช้งาน 1 กิ๊กกะไบต์ เพราะที่ผ่านมาการให้บริการความเร็วเน็ตให้ความเร็วในการใช้งานไม่จริง สำหรับข้อห่วงใยเมื่อมีอินเตอร์เน็ตเข้าถึงโรงเรียนแล้วอาจทำให้นักเรียนเข้าไปใช้งานและดูสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายนั้น เรื่องนี้ไม่ต้องกังวล เพราะเมื่อติดตั้งอินเตอร์เน็ตแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบล็อคเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมไว้ด้วยเช่นกัน


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส