"ดร.สาธิต" ฮึ่มตีกันในรพ. ต้องเอาเรื่องถึงที่สุด ไม่มียอมความ


เพิ่มเพื่อน    


11พ.ย.62- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุทะเลาะวิวาทในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกิดเหตุทะเลาะวิวาทแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุอย่างเข้มข้น ไม่มีการประนีประนอม เพราะกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มารับบริการ และขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ โดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมประสานระดับนโยบายกับกระบวนการยุติธรรม ในการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ หรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์ ให้ได้รับอัตราโทษที่สูงกว่ากรณีทั่วไป เพื่อให้เกิดความเด็ดขาดและหลาบจำไม่ให้ทำความผิด พร้อมจะดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนหากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจากโรงพยาบาลไปยังสถานีตำรวจเพื่อจัดเตรียมกำลังพลสำหรับระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที
    ทั้งนี้ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ได้มีมาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉิน อาทิ จัดระบบควบคุมประตู หรือมีทางเข้า-ออก ที่ปลอดภัยหลายช่องทาง จัดสถานที่พักคอยสำหรับญาติ จำกัดการเข้าออก ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง จัดระบบคัดกรองโดยเฉพาะผู้ป่วยห้องฉุกเฉิน และจัดบริการให้เหมาะสมกับความเร่งด่วน รวมทั้งให้สื่อสารกับญาติผู้ป่วยเป็นระยะ เพื่อลดความวิตกกังวล จัดหาสัญญาณเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน และมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ เป็นต้น
 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'