อัยการเลือก'สิงห์ชัย-ชาติพงษ์'เป็นคณะกรรมการอัยการแทนตำแหน่งว่าง


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ย.62-   ที่ห้องประชุม 303 สำนักงานอัยการสูงสุด ถ.แจ้งวัฒนะ นายอำนาจ มุทิตาเจริญ ผู้ตรวจการอัยการ ในฐานะประธานคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการอัยการ (ก.อ.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง คือตำแหน่งของนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และนายวิเชียร ถนอมพิชัย อดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา ที่ไปดำรงตำแหน่งอัยการอาวุโส

นายอำนาจกล่าวหลังการนับคะแนนผลการเลือกตั้งซ่อม ก.อ. เสร็จสิ้น ว่า การเลือกตั้ง ก.อ.ในวันนี้ ผู้ที่มีสิทธิได้รับการรับเลือกจะต้องเป็นอัยการชั้น 5 ขึ้นไป (อัยการระดับพิเศษฝ่ายขึ้นไป) โดยผู้มีสิทธิเลือกเป็นอัยการชั้น 2 ขึ้นไป (พ้นจากอัยการผู้ช่วย) ภายหลังนับคะแนนเสร็จสิ้น มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 3,537 คน มีผู้ใช้สิทธิ 2,889 คน คิดเป็น 81.68% มีบัตรเสีย 76 ใบ ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกคะแนนสูงสุด คือนายสิงห์ชัย ทนินซ้อน อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา 1,980 คะแนน และนายชาติพงษ์ จีระพันธุ อธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1,244 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ตามกฎหมายใหม่จำนวน 15 คน ประกอบด้วยประธาน ก.อ. (ที่มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยมีอัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ. ส่วน ก.อ.ประกอบด้วย รองอัยการสูงสุดตามลำดับอาวุโส จำนวน 5 คน ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิสัดส่วนที่เป็นข้าราชการอัยการตั้งแต่ชั้น 5 ขึ้นไปจำนวน 6 คน (เลือกโดยอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อนและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากการเลือกของอัยการยกเว้นอัยการผู้ช่วย) โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขานุการ ก.อ.

ซึ่งกรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คนจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ.


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"