ครม.เห็นชอบ ตั้งข้าราชการ ซี 10 ศธ. 6 ราย รอง ศธภ.ตบเท้า เข้านั่ง ผู้ตรวจฯ


เพิ่มเพื่อน    

 12พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค (รอง ศธภ.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาฯ กช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายสุรินทร์ แก้วมณี รอง ศธภ. ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัด ศธ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"