ครม.เห็นชอบ ตั้งข้าราชการ ซี 10 ศธ. 6 ราย รอง ศธภ.ตบเท้า เข้านั่ง ผู้ตรวจฯ


   

 12พ.ย.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จำนวน 6 ราย ดังนี้ 1.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองศึกษาธิการภาค ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเลขาฯ กอศ.) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัด ศธ. ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค (รอง ศธภ.) ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาฯ กช.) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ ศธ. นายสุรินทร์ แก้วมณี รอง ศธภ. ให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานศึกษาธิการภาค 5

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รองเลขาฯ ก.ค.ศ.) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง ศธภ. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัด ศธ. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'