'ชวน'สอนส.ส.ปฏิบัติตามข้อบังคับ ปรามสภาฯไม่ใช่ที่ทะเลาะกัน


   

14 พ.ย. 62 - ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายชวนกล่าวถึงการนัดประชุมสภาฯ นัดพิเศษ วันที่ 22 พ.ย. เวลา 09.30 น. ว่า จะพิจารณาญัตติทั่วไป ที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระ จำนวน 111 เรื่อง และยังไม่ถูกพิจารณา เพราะมีญัตติด่วนเข้ามา หากไม่ทำเรื่องดังกล่าวจะเหมือนอดีต คือยุบสภา แล้วจะมีเรื่องค้างอยู่จำนวนมาก  ทั้งนี้ได้มีการแยกเป็น 11 กลุ่ม อาทิ   ญัตติกลุ่มแหล่งน้ำ มี 9 ญัตติ , ญัตติกลุ่มโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา จำนวน 2 ญัตติ  กลุ่มญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาตรวจสอบแนวทางแก้ปัญหาลูกหนี้การเกษตร จำนวน 7 ญัตติ 

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าเตรียมเชิญผู้เสนอญัตติซึ่งจัดกลุ่มดังกล่าวมาหารือว่าหากจะพิจารณาร่วมกัน จะใช้เวลาเท่าไร เช่น 2-3 ชั่วโมง จากนั้นจะให้นำเวลาไปบริหารกันเอง หากผ่าน 3 กลุ่มดังกล่าวได้ก็จะผ่านถึง 20 ญัตติ เป็นวิธีบริหารแนวใหม่ เพื่อให้ก่อนสิ้นสมัยประชุมไม่มีเรื่องค้างพิจารณาจำนวนมาก  อย่างไรก็ตาม จะขอหารือผู้เสนอญัตติ รวมถึงตัวแทนผู้ควบคุมเสียงจากฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหารือเป็นการส่วนตัวในสัปดาห์หน้าด้วย ส่วนเรื่องเพื่อทราบจะบรรจุในวาระประชุมครั้งละ 3 เรื่องแทนจากเดิมที่บรรจุ 6-7 เรื่อง หากส.ส.สนใจศึกษาและอภิปรายเรื่องใดขอให้รับเอกสารที่หน่วยงานจัดส่งไปศึกษาล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะมีการบรรจุระเบียบวาระ เพื่อให้การอภิปรายเป็นประโยชน์มากที่สุด 
          
“ผมขอความร่วมมือจากสมาชิก ให้เคารพและปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อให้สภานิติบัญญัติมีความน่าเชื่อถือ สภาฯ ไม่ใช่ที่เรียกร้องผลประโยชน์ หรือสถานที่ขัดแย้ง เพราะสภาฯ คือสถานที่ที่เป็นปากเสียงของประชาชน สภาฯ ในฐานะผู้ออกกฎหมาย ต้องเป็นตัวอย่างผู้เคารพกฎหมาย อย่าให้สภาท้องถิ่นวิจารณ์ว่า สภาท้องถิ่นทะเลาะกันได้ เพราะสภาผู้แทนฯยังทะเลาะ” นายชวน ระบุ.


ทำไม......... "พรรคอนาคตใหม่" จึงรณรงค์เรื่อง "ยกเลิกเกณฑ์ทหาร" ชนิดเอาเป็น-เอาตาย? ไม่ใช่เพราะ พล.ท.พงศกร สอบไม่ผ่านเข้าโรงเรียนเสธฯ หรอกนะ

ความเมืองเรื่อง "กล้วยและไข่"
เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'