สพฐ.รีบใส่ข้อมูลครู-5แสนให้ครบภายใน1เดือน หวังรู้สถานการณ์ การสอน และมาเรียนของเด็ก


   

19พ.ย.62-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ตนได้นำข้อสั่งการของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) หารือในที่ประชุมทั้งเรื่องโครงการโรงเรียนปลอดยาเสพติดที่ รมว.ศธ. ต้องการให้ขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เด็กห่างไกลจากยาเสพติด โดยตนได้มอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ของ สพฐ.รับไปดำเนินการกำกับติดตามให้สถานศึกษาปลอดจากปัญหายาเสพติด ส่วนอีกประเด็นโครงการโรงเรียนสีเขียว รมว.ศธ. ต้องการให้ดำเนินการเรื่องนี้ครอบคลุมในทุกมิติและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง ซึ่ง สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักนวัตกรรม เป็นผู้รับผิดชอบดูแล ทั้งนี้ประเด็นโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหาขยะพลาสติก หรือการปลูกป่า โรงเรียนจะดำเนินการอย่างไรที่จะปลูกฝังให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งตนอยากให้โรงเรียนทุกแห่งเป็นจุดเริ่มต้นในค์ลดใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียนให้ได้

นอกจากนี้ รมว.ศธ. ยังได้กำชับถึงการจัดทำฐานข้อมูล หรือ Big Data ของ สพฐ.โดยขณะนี้เราได้ให้ครูและบุคลากรในสังกัด สพฐ. จำนวนกว่า 500,000 คนกรอกข้อมูล เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานแล้ว ซึ่งตอนนี้มีผู้กรอกข้อมูลเข้ามาแล้วกว่า 260,000 คน ส่วนที่เหลือที่ยังไม่สามารถมีข้อมูลครูได้ครบ เนื่องจากระบบเครื่องแม่ข่าย หรือ Server ในส่วนกลางของ สพฐ.เกิดความขัดข้อง เพราะยังไม่เคยรับข้อมูลมากขนาดนี้มาก่อน ดังนั้น ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะต้องมีข้อมูลครูและบุคลากรทั่วประเทศแล้วยังต้องมีข้อมูลนักเรียนกว่า 7 ล้านคนอีก  โดยเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญและจะต้องทำให้เสร็จภายใน 1 เดือนและหลังจากนั้นจะมีการพัฒระบบให้ไปสู่การเป็น Big Data ที่สมบูรณ์ เช่น ระบุว่าวันนี้มีครูมาทำงานกี่คน เด็กขาดเรียนกี่คน เป็นต้น 
 สำหรับฐานข้อมูลครูนี้จะเป็นระบุชัดเจนว่า ครูจบสาขาวิชาไหน และสอนตรงวิชาหรือไม่ รวมไปถึงยังสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับผลสัมฤทธิ์คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของเด็กสูงขึ้นหรือต่ำลงในโรงเรียนไหน เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด 


สมัยก่อน......... เรือสำเภา มีหินเป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงท้องเรือ กันเรือโคลง สมัยนี้...... ประชาธิปไตยเลือกตั้ง มี ส.ส.เป็น "ตัวอับเฉา" ถ่วงประเทศ กันบ้านเมืองเจริญ!

แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'
๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"