กกอ.เร่งสางปัญหาคืนอำนาจให้ 4 มหาวิทยาลัย ที่ถูกม.44 ควบคุม


   


20พ.ย.62-นายประสาท  สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ทาง กกอ.ได้เร่งให้สถาบันอุดมศึกษาที่ถูกใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557 (ฉบับชั่วคราว) ซึ่งมี 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ตะวันออก มทร.ล้านนา  มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์ ที่ กกอ.ยังไม่ได้คืนอำนาจการบริหารให้  เพราะยังดำเนินการแก้ปัญหาไม่เสร็จ สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินการแก้ปัญหาของสถาบันอุดมศึกษา 4  แห่ง ในส่วนของ มทร.ตะวันออกและ มทร.ล้านนา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วน มรภ.สุรินทร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา ปัญหาอุปสรรค และกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จ  เพื่อจะได้ดำเนินการเร่งรัดการสรรหาอธิการบดีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด  โดยดำเนินการอย่างรอบคอบและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง   และ มบ.อยู่ระหว่างการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และได้มีการตรวจสอบหลักสูตรต่างๆ หากหลักสูตรใดไม่ได้มาตรฐานก็มีการสั่งปิด และเท่าที่ทราบหลักสูตรที่สั่งปิดส่วนใหญ่ก็ไม่มีนิสิตคงค้างอยู่

“สิ่งสำคัญของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ที่โดน .44 คือจะต้องเร่งยกร่างระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัญหาและต้องทำให้ถูกตามฎหมาย  โดยเฉพาะระเบียบการสรรหา และการได้มาของกรรมการสภาฯ อธิการบดี ซึ่งเท่าที่ทราบการยกร่างระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกือบเสร็จแล้ว ซึ่งเมื่อมีระเบียบและข้อบังคับแล้วจะต้องดำเนินการตาม เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบต่างๆให้ครบตามที่กำหนด อย่างไรก็ตาม กกอ.ชุดนี้เข้ามารับหน้าที่วันแรกก็ได้รับเรื่องให้มาแก้ปัญหามหาวิทยาลัยที่โดน ม.44 เมื่อ กกอ.เข้ามาแก้ปัญหานี้ต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาให้เสร็จทั้งหมด เพื่อจะได้คืนอำนาจให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป”ประธาน กกอ.กล่าว


โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"