32สส.ฝ่ายรัฐบาลมีเฮ!หัวหน้าทีมกฎหมาย2พรรคใหญ่พบช่องรอดคดีถือหุ้นสื่อแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

ทศพล เพ็งส้ม , ราเมศ รัตนะเชวง

21 พ.ย 62 - นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกฎหมายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกร้องให้พ้นสถานภาพความเป็นส.ส.จากการถือหุ้นบริษัทสื่อ กล่าวถึงผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่มีเนื้อหาระบุถึงบริษัทที่ถือว่าเป็นสื่อมวลชนต้องมีการจดแจ้งการพิมพ์ตามพ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ และต้องมีรายได้จากการผลิตสื่อว่า ทำให้มีการความหวังมากขึ้น เพราะศาลได้เทียบเคียงให้เห็นว่า ผู้ที่จะประกอบกิจการสื่อต้องมีการไปจดแจ้งการพิมพ์

"แต่กรณีของส.ส.ประชาธิปัตย์ ไม่เคยมีการจดแจ้งการพิมพ์ เพราะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดตั้งบริษัทว่าไม่ใช่กิจการสื่อ ดังนั้นทุกคดีของส.ส.ประชาธิปัตย์จึงไม่มีใครไปจดแจ้งการพิมพ์ กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือต่างจังหวัดก็ไม่มีใครจดแจ้งต่อสำนักงานศิลปากรเขต ซึ่งในการต่อสู้คดี เรามีการขอเอกสารเหล่านี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ก็ได้รับคำยืนยันกลับมาชัดเจนว่าไม่มีทั้งการจดแจ้งและการยกเลิกจดแจ้งการพิมพ์ เป็นเครื่องยืนยันว่าส.ส.ประชาธิปัตย์ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อตามที่ระบุในคำร้อง"

หัวหน้าคณะทำงานกฎหมายส.ส.พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวต่อว่าเมื่อดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้วเรามีความหวังขึ้น อย่างน้อยที่สุดความหวังเรื่องเจตนาที่บริสุทธิ์ใจในการตั้งต้นบริษัทและถ้าเห็นที่ศาลอธิบายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) ก็ค่อนข้างชัดว่าเพื่อป้องกันไม่ให้ส.ส.ก้าวก่ายแทรกแซงหรือครอบงำ ฉะนั้นการก้าวก่ายแทรกแซงหรือครอบงำ ศาลก็ต้องกลับไปตั้งต้นว่าบริษัทนั้นเป็นสื่อจริงหรือไม่ ถ้าเริ่มต้นไม่มีการประกอบกิจการสื่อ ไม่ได้มีการจดแจ้งการพิมพ์ก็จะนำไปสู่การครอบงำไม่ได้อยู่แล้ว

ขณะที่นายทศพล เพ็งส้ม หัวหน้าทีมกฎหมายของสส.พรรคพลังประชารัฐ ก็ระบุเช่นเดียวกันว่า คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจดแจ้งการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะยืนยันได้ว่า ส.ส.รัฐบาลไม่มีใครถือหุ้นสื่อ เนื่องจากทุกบริษัทไม่ได้มีการจดแจ้งการพิมพ์แต่อย่างใด จึงมีความมั่นใจในการทำคดีมากขึ้น โดยจะไปขอคัดลอกสำเนาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของนายธนาธร มาประกอบการพิจารณาว่าจะต้องจัดส่งเอกสารหรือทำคำชี้แจงใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสู้คดีเพิ่มเติมอีกหรือไม่

สำหรับส.ส.รัฐบาลที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อมีทั้งหมด 32 คน ประกอบด้วย ส.ส.พลังประชารัฐ 21 คน ประชาธิปัตย์ 8 คน รวมพลังประชาชาติไทย 1 คน ชาติพัฒนา 1 คน และประชาภิวัฒน์ 1 คน.


"...ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนค่ะ ขอให้ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิตค่ะ ส่งผ่านความภาคภูมิใจไปถึงบัณฑิตทุกคนและครอบครัวนะคะ..."

ความจริงจากเยอรมัน
'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'