มท.2 ลุยอีสานถก 'ศปถ.อุดรฯ' สกัดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ย 62 - ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  หัวหน้าส่วนราชการจากทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ เป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการสูญเสียชีวิตบนท้องถนน จำเป็นต้องนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้  ซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)จัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) การจัดตั้งเทศบาล และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ให้ดูแลความสงบเรียบร้อย ดูแลด้านการจราจร ฉะนั้นจึงไม่ต้องกังวลอีกต่อไป โดยท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในการดูแลได้ 

“วันนี้อยากเชิญชวนหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียชีวิตพี่น้องคนไทยบนท้องถนน เท่ากับเป็นการร่วมทำบุญช่วยชีวิตคน เพราะที่ผ่านมาเราสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนปีละกว่า 22,000  ราย พิการอีกว่า 40,000 -50,000 ราย  ตัวเลขเหล่านี้จะลดได้ต้องอาศัยหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยให้ดูตัวอย่างโครงการ”ท่าซักโมเดล” จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใช้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 3 ด่าน ด่านครอบครัว ด่านชุมชน ด้านโรงเรียน ให้ความรู้แก่ชุมชน กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ”

จากนั้นคณะของรมช. มท. เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนเทศบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  1 ในตำบลต้นแบบของจังหวัดอุดรธานี ในการขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์การปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาการสูญเสียจากอุบัติเหตุ ผ่านการศึกษา การเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยการรวมตัวของ องค์การบริหารส่วนตำบล, เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,อาสาสมัครชุมชนร่วมกันใช้มาตาการ มาใช้เป็นกลไกแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน  ความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทำในทุกหมู่บ้านของตำบลหนองวัวซอ  เป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางกายภาพ  กลายเป็นถนนสายหลักของชุมชนที่ใช้สัญจรในหมู่บ้าน  ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  จากการขับรถย้อนศร  การข้ามถนน  การใช้จุดยูเทิร์นตัดตอนต้นเหตุของปัญหา.


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ