ฝากถึง...


เพิ่มเพื่อน    

      ประชาชนผู้รักสุขภาพฝากถามไปถึง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย หลังจากพลิกมติเลื่อนการแบน 3 สารเคมีออกไป

      นอกจากมิติเศรษฐกิจแล้ว ได้คิดถึงมิติทางสุขภาพอนามัยของชาวไทยหรือไม่ ทั้งนี้จาก https://www.thaipost.net/main/detail/42663 รายงานข้อมูลผู้ป่วยที่เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากสารเคมีที่รับบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง ในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล 1 ต.ค.61 - 17 ก.ค.62) ระบุว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่มีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษากว่า 14.64 ล้านบาท

      ผ่านสารเคมี 3 กลุ่ม คือ 1.ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (organophosphate  and carbamates insecticides) จำนวน 705 ราย เสียชีวิต 58 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 4.27 ล้านบาท 2. ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา (herbicides and fungicides) จำนวน 1,337 ราย เสียชีวิต 336 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 6.79 ล้านบาท 3.สารเคมีทางการเกษตรประเภทอื่นๆ จำนวน 1,025 ราย เสียชีวิต 13  ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 3.57 ล้านบาท

      ขณะที่ปี 2559 มีผู้ป่วยจำนวน 4,876 ราย เสียชีวิต 606 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 22.19 ล้านบาท ปี  2560 มีผู้ป่วย 4,916 ราย เสียชีวิต 579 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.85 ล้านบาท และในปี 2561 มีผู้ป่วย  4,736 ราย เสียชีวิต 601 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.78 ล้านบาท

      หากรวมจำนวนผู้เสียชีวิตที่ได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในช่วง 4 ปี (2559-2562) มีจำนวนถึง  2,193 ราย เฉลี่ยค่ารักษาพยาบาลกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ไม่รวมผู้ป่วยในสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชที่เกิดขึ้น และเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่นับผู้ป่วยที่สูญเสียโอกาสการทำงานที่ต้องรักษาตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำลังหลักของครอบครัว 

      หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะไปถึง ปธ.คณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อพิจารณาทบทวนในโอกาสต่อไป.

ช่างสงสัย


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"