“ศักดิ์สยาม”สั่งฟื้นชีพท่าเรือน้ำลึกปากปารา


เพิ่มเพื่อน    

3 ธ.ค.62-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.กระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงคมนาคมขณะนี้เห็นชอบที่จะให้มีการฟื้นโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา  จ.สตูล  ซึ่งยอมรับว่าที่ผ่านมามีกระแสต้านทำให้โครงการนี้ไม่สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ แต่ก็เป็นอีกนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีที่มีความพยายามจะให้เกิดขึ้นตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว 

“มองว่าเป็นโครงการที่ดีและเกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าการขนส่งทางทะเล ทำให้ต้นทุนการขนส่งถูกลงได้   จึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่า (จท.) ดำเนินการเพื่อให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่จะต้องศึกษาทั้งผลดีและผลเสียทุกมิติ  รวมทั้งจะต้องให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย 

“ โครงการปากบารา ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากมาย และเป็นโครงการที่ทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ดังนั้น รัฐมนตรีทั้ง 3 คนของกระทรวงคมนาคมจะร่วมกันในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น  และจะต้องช่วยในการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ก็ตาม  โดยจะนำผลการศึกษาที่มีอยู่เดิมมาพิจารณาทบทวน และอาจต้องมีการเริ่มใต้นศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่ก็ต้องดำเนินการ เรื่องนี้จะต้องพิจารณาให้ครบทุกมิติด้วย “ นายศักดิ์สยามกล่าว 

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ส่วนโครงการเร่งด่วนที่จะเร่งผลักดันก่อนในขณะนี้ คือการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2   ซึ่งจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เช่นเดียวกันให้เห็นถึงศักยภาพของท่าเรือแห่งนี้  เพราะผลการศึกษาต่างๆทาง จท.มีข้อมูลอยู่แล้ว    ดังนั้นโครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นได้ก่อน  แม้จะไม่ได้จั้งงบประมาณของปี 2563 แต่เชื่อว่าถ้าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์การหาแห่งเงินนั้นมีได้หลฃากหลายรูปแบบ เช่น การใช้เงินจากกองทุน หรือให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเป็นต้น 

ด้านนายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม กล่าวว่าว่า โครงการท่าเรือน้ำลึกปากบาราเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มากมายหากสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ ที่ผ่านมารับทราบข้อมูลว่ามีกระแสต่อต่านอย่างหนัก  แต่ขจะต้เองพยายามชี้ให้เห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เช่นลดต้นทุนการขนส้งต่างๆ ทำให้ลดเส้นทางการขนส่งเป็นต้น 

“ เชื่อมั่นว่าหากเป็นโครงการที่ดีและไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้ จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้   จะต้องใช้ความพยายามในการผลักดันยให้เกิดขึ้น เพราะสามารถร่วมมือกันเพราะ สตูลมีฐานเสียงทางการเมืองของพรารคภูมิใจไทยที่สามารถชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ด้วย”นายถาวร กล่าว

ด้านนายวิทยา ยาม่วง อธิบดี จท. ยืนยันว่าพร้อมรับนโยบายในการผลักดันโครงการท่าเรือน้ำลบึกปากบารา  แม้ที่ผ่านมาจะถูกมองว่าโอกาสเกิดได้ยาก  ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะผลักดันในรัฐบาลนี้  เพราะข้อมุลผลการศึกษาที่ผ่านมามทีอยุ่แล้ว แต้จะต้เองนำมาพิจารณาและทบทวนเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"