”ต้นแบบความดี วิถีไทยในแบบพ่อ”


เพิ่มเพื่อน    

 

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 ตกแต่งเป็นสวนป่า สื่อพระราชดำริรักษาดิน น้ำ ป่า

 

     พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นที่ประจักษ์ในทุกด้าน โครงการพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานไว้ สร้างวิถีชุมชนเข้มแข็ง สร้างรอยยิ้มแก่พสกนิกร

      วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ปีนี้เนรมิตพื้นที่ท้องสนามหลวงจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ผ่าน 2 นิทรรศการสำคัญ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” และนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” เปิดให้ชมระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562

 

เยี่ยมเยือนชุมชนต้นแบบแห่งความดี วิถีไทยในแบบพ่อ ภาคใต้

 

      พัชราภรณ์ อินทรียงค์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและกิจการพิเศษ ในฐานะรองประธานการจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 กล่าวว่า รัฐบาลจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดการจัดงานเป็นศูนย์รวมชุมชนทั่วประเทศ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ภายในงานได้จัดซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตกแต่งในรูปแบบสวนป่าเพื่อให้สอดคล้องกับวันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ยังเป็นวันดินโลกด้วย โดยจัดเตรียมพานไว้ให้ประชาชนนำดอกไม้หรือพวงมาลัยมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ชมประติมากรรมท้าวจตุโลกบาล 4 ทิศ งานวันพ่อท้องสนามหลวง

 

      สำหรับไฮไลต์สำคัญ พัชราภรณ์ กล่าวว่า มี 2 นิทรรศการ ซึ่งผูกเรื่องราวความดี วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของคนในชาติมาไว้ในงานเดียวกัน โดยจำลองภาพเหล่านี้มาให้ประชาชนได้เห็นและเดินตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 นิทรรศการแรก “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ” แสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนที่ได้นำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในชุมชนจนประสบความสำเร็จ กลายเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นๆ แบ่งออกเป็น 4 ภาค เป็นหมู่บ้านชนะการประกวดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเอง และหมู่บ้านต้นแบบศาสตร์พระราชาที่ชุมชนอยู่อย่างพอเพียง ประกอบด้วย ชุมชนภาคเหนือสื่อถึงป่าและน้ำคืนชีวิต ภาคใต้สื่อหลักเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสื่อถึงชุมชนเข้มแข็ง เกษตรผสมผสาน และภาคกลางสื่อถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนิทรรศการแล้วก็ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านน่าชม และสาธิตอาหารพื้นถิ่น 4 ภาค

 

เมืองไทยประกันภัย ชูไอเดียตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิลสวยงามสืบสานปณิธานความดี

 

      ที่ปรึกษาสำนักนายกฯ บอกถึงนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” ไฮไลต์ต่อมาว่า นิทรรศการนี้แสดงกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาสืบสาน รักษา ต่อยอด เผยแพร่คำสอนของพ่อให้ประชาชนได้รู้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังสะท้อนถึงภาคธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วแบ่งปันคืนให้สังคม นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นำโครงการกำลังใจในพระดำริฯ มาจัดแสดงนิทรรศการต้นแบบความดี รวมถึงออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ต้องขังจากโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ด้วย

      งานวันพ่อครั้งนี้มีการออกแบบจัดภูมิทัศน์ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ สวยงาม น่าเที่ยวชม มีสัญลักษณ์เลข ๙ กลางสนามหลวง ล้อมรอบด้วยดอกไม้นานาพรรณ และการแสดงน้ำพุหลากสีเพื่อสื่อความหมาย ร.9 ทรงเป็นศูนย์กลางในการรวมพลังของประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ทั้ง 4 ทิศแสดงประติมากรรมท้าวจตุโลกบาล ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก และท้าวธตรฐ แสดงถึงความเป็นสิริมงคล ส่วนทางเข้างานเป็นประติมากรรมยักษ์วัดโพธิ์ และยักษ์วัดแจ้ง เอกลักษณ์ไทยอันเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก

 

งานวันพ่อที่ท้องสนามหลวงกับสัญลักษณ์เลข ๙ สื่อถึงศูนย์กลางรวมพลังคนไทย

 

      ภายในงานมีภาคเอกชนต่างๆ มาร่วมแสดงนิทรรศการ “ปณิธานความดี...มีแล้วแบ่งปัน” อาทิ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบรมชนกาธิเบศร" ร่วมงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2562 ในกิจกรรม "คีตราชา" เผยแพร่และสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ ซึ่งเพลงของพ่อจำนวน 79 บทเพลง ทั้งเพลงไทย เพลงบรรเลง เพลงสากล ที่เกิดจากแรงบันดาลพระราชหฤทัยส่วนพระองค์ นับเป็นของขวัญพระราชทานและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงฝากไว้ให้แผ่นดิน วันพ่อนี้ชวนมาฟัง มาเรียนรู้เพลงพระราชนิพนธ์ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมทางด้านดนตรี

 

แหนม รณเดช ศิลปินชื่อดัง ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่บูธบุญรอดบริวเวอรี่ น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน     

     

     ณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บุญรอดบริวเวอรี่ กล่าวว่า บุญรอดบริวเวอรี่สืบสานและเผยแพร่บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างต่อเนื่อง ในชื่อโครงการ "คีตราชา" ผ่านภาพยนตร์โฆษณา สารคดีโทรทัศน์ รวมถึงจัดทำค่ายอบรมดนตรีประเภทเครื่องสาย "โปรมูสิกา จูเนียร์ แคมป์" เพื่อให้เยาวชนฝึกฝนการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยคณาจารย์และนักดนตรีชั้นนำ

 

 

      สำหรับงานวันพ่อแห่งชาติปีนี้ บุญรอดบริวเวอรี่ขอน้อมรำลึกถึงองค์อัครศิลปิน โดยการเผยแพร่พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี ตลอดจนแบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทย ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ได้เแก่ นิทรรศการ "จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ" เผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรี และทรงถ่ายทอดความรักในดนตรีแก่พระราชโอรส พระราชธิดา มุมฉายภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพนธ์ ที่ทางบริษัทบุญรอดฯ เป็นผู้อำนวยการสร้าง มุมฟังเพลงพระราชนิพนธ์ รวมถึงกิจกรรมพิเศษ อาทิ เวิร์กช็อปการร้องเพลง และเวิร์กช็อปการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ให้แก่เด็กไทย รวมทั้งในทุกค่ำ เวลา 19.00-19.30 น. (งดวันที่ 12 ธ.ค.) มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์โดยนักดนตรีเยาวชนบริเวณสวนดอกไม้

 

 นิทรรศการ"จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ"เผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีที่บูธบุญรอดบริวเวอรี่  

 

   ใครมาเที่ยวงานสามารถมาร่วมเวิร์กช็อปการร้องเพลงบทเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" กับ "พิณต้า" ณัฐนิช  รัตนเสรีเกียรติ ในวันที่ 5, วันที่ 7 และวันที่ 8 ธ.ค. ในเวลา 13.30 น. ร่วมเวิร์กช็อปการเล่นอูคูเลเลกับ "เอิ๊ต" ภัทรวี ศรีสันติสุข ในวันที่ 7-8 ธ.ค. และ "โอ๋" เจษฎา สุขทรามร ในวันที่ 14 ธ.ค. รวมถึงร่วมเวิร์กช็อปร้องเพลงพระราชนิพนธ์กับ "ครูปอ" อาภาวี เศตะพราหมณ์ โค้ชเดอะวอยซ์ คิดส์ ในวันที่ 10 และวันที่ 14 ธ.ค. แต่ละกิจกรรมสามารถลุ้นรางวัลเป็นเครื่องดนตรี แผ่นซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ หรือหนังสือบทเพลงพระราชนิพนธ์ และของที่ระลึกอื่นๆ ด้วย สนใจร่วมกิจกรรมเวิร์กซ็อปกับศิลปินในบูธกิจกรรม ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 06-4816-8707

 

บูธธนาคารออมสิน ชวน "ทำดีมีแล้วแบ่งปันกับธนาคารออมสิน" รับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ ร.10

 

      ด้านบูธธนาคารออมสิน เชิญชวนเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ และร่วมทำบุญในกิจกรรม “ทำดีมีแล้วแบ่งปันกับธนาคารออมสิน” พิเศษเฉพาะในงานวันพ่อแห่งชาติปีนี้เท่านั้น โดยบริจาคเงิน 999 บาทขึ้นไปให้กับมูลนิธิที่กำหนด ผ่าน QR สาธุ ด้วย Application Mymo รับกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ชุด บรรจุในถุงผ้าอย่างดี พร้อมรับกระปุกออมสินเทศกาลที่จัดทำขึ้นในวาระพิเศษอีก 1 คู่ จำกัด 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน วันละ 100 ชุดเท่านั้น ส่วนนิทรรศการ "ออมสิน ออมน้ำ ตามรอยพ่อ" ซึ่งธนาคารออมสินได้ยึดแนวทางพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำในรัชกาลที่ 9 สนับสนุนชุมชน เดินชมได้อ่านเรื่องราวชุมชนทั่วทุกภาคของไทยที่แก้ปัญหาน้ำมาก น้ำน้อย น้ำเสีย ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความมั่นคงให้ชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่นี่มีมุมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเขียนปณิธานความดีออนไลน์ พร้อมรับกระปุกออมสินที่ระลึก 3 แบบ จำนวน 800 ใบ

      ถัดมา บูธเมืองไทยประกันภัย ชูไอเดียตกแต่งด้วยวัสดุรีไซเคิลสวยงาม เพื่อร่วมสืบสานปณิธานความดี มีการจัดแสดงโครงการอาสารณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืนเพื่อเทิดพระเกียรติ ร.9 เนื่องในวันพ่อ นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ครั้งนี้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ภายใต้แนวคิด “เมืองไทยไร้ขยะ” สนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องและยั่งยืนตามแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3 Rs คือ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้ซ้ำ และ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ สร้างความตระหนักถึงการจัดการขยะแบบครบวงจรให้กับพนักงานภายในบริษัท และขยายผลไปสู่ชุมชนภายนอกให้ลดปริมาณขยะ

 

แวะร้านขนมหวานคู่เมืองไทย จำหน่ายขนมไทยโบราณหาทานยาก

 

 

      ภายในบูธกิจกรรมของเมืองไทยประกันภัย มีมุมจำหน่ายประกันภัยราคาพิเศษสำหรับประชาชนด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) ปันยิ้ม” ราคา 99 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี อีกทั้งยังมีร้านขนมหวานคู่เมืองไทยจำหน่ายขนมไทยหาทานยากราคาย่อมเยา อาทิ บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน, ปลากริมไข่เต่า, ข้าวเหนียวเปียกลำไย ฯลฯ รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกรมธรรม์ฯ และขนมหวานจะสมทบในโครงการเมืองไทยไร้ขยะ สนับสนุนจัดซื้อชุดถังแยกขยะและการจัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะถูกวิธีแก่โรงเรียนทั่วประเทศตลอดทั้งปี 2563

      นอกจากนี้ ที่บูธกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ และมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ได้ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เชิญประชาชนชมนิทรรศการจาก 5 โครงการสำคัญ ที่รวมพลัง รวมหัวใจคนไทยถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวง ร.9 ได้แก่ โครงการสายข้อมือ "เรารักพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน พ.ศ.2549 จัดแสดงสายข้อมือประวัติศาสตร์, โครงการจัดทำนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ คิงเพาเวอร์ ร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกาแบรนต์ดังระดับโลก ผลิตนาฬิกายี่ห้อ PARMIGIANI FLEURIER จำนวน 60 เรือน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกา และเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน

 

สายข้อมือ "เรารักพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เป็น 1 ใน 5 โครงการประวัติศาสตร์ ที่บูธกลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์

 

      แล้วยังมีโครงการมวลสารมงคล "เรารักพระเจ้าอยู่หัว" นำมาจากบัตรถวายพระพรชัยมงคลที่ประชาชนเขียนด้วยความตั้งใจ หล่อหลอมรวมกับพวงมาลัยและดอกไม้พระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้สักการบูชาพระพุทธรูป ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และโครงการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 "ทรงงาน" (จำลอง) เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 ชวนมาชมพระบรมรูปทรงงาน นอกจากนิทรรศการโครงการประวัติศาสตร์แล้ว โครงการคิงเพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ ซึ่งสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้นำลูกฟุตบอลจำนวน 5,000 ลูกมาแจกฟรีให้กับเด็กและเยาวชน เพียงนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียน 1 สิทธิ์ต่อ 1 ลูก ตลอดการจัดงาน แจกเวลา 11.30 น. และ 17.30  น.ในวันหยุด วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลา 17.30 น.ในวันธรรมดา

     วันพ่อนี้ไปร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 ธ.ค.นี้ ณ ท้องสนามหลวง วันอาทิตย์-พฤหัสบดี เปิดเวลา 10.00-21.00 น. และวันศุกร์-เสาร์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00-22.00 น.

 

 


อืมมมม.... ตามมหา'ลัยเมืองไทย ไม่ได้มี "หัวแดง" ในมิติ "สเตร็คฟัสส์" อยู่ที่ ม.ขอนแก่น เท่านั้น อีกเยอะ แต่ยังไม่ถูกขุดจากรูเท่านั้น! เห็นหัวโผล่ขึ้นมาอีกตัว จากแถวๆ ศาลายา เป็นจานรับเชิญนาม "บูคาแนน" กำลังถูกขุด

จาก Tony ถึง มิสเตอร์ H
'ไอ้กันวางไข่' มหา'ลัย
กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?