'เดอะแจ็ค'ยื่น'ชวน'ระงับต่อสัญญาสร้างสภาใหม่ครั้งที่4ชี้พิรุธผู้รับเหมาอ้างส่งมอบล่าช้า


   

 

6ธ.ค.62-เมื่อเวลา 11.50น. ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เดินทางมาส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ระงับการขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ครั้งที่ 4 เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยนายวัชระ กล่าวว่า กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานการคลังและงบประมาณ ได้มีความเห็นแล้วว่าให้ระงับการขยายเวลาการก่อสร้าง โดยมีข้อสังเกตุเกี่ยวกับหลักการคิดในการขยายเวลาการก่อสร้างให้กับผู้รับจ้างว่า เมื่อพิจารณาตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ 116/2556 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2556 ผนวก 16 การประสานงานระหว่างผู้รับจ้างหลักและผู้รับจ้างอื่น ผู้รับจ้างไม่สามารถยกเอาเหตุที่ผู้รับจ้างรายอื่นๆ รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายทำงานล่าช้า  ขึ้นเป็นข้ออ้าง เพื่อขอขยายเวลาทำงานอีกไม่ได้

นายวัชระ กล่าวอีกว่า ในการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 3 คือ 10 ก.พ.2561-15ธ.ค. 2562 ผู้รับจ้างอ้างว่ามีอุปสรรคจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ครั้งที่ 4 บริเวณโรงเรียนโยธินบูรณะ พ้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต และศูนย์สาธารณสุข 38 กรุงเทพมหานคร พื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าและพื้นที่บ้านพักราชการกรมการอุตสาหกรรมทหาร แต่ปราฎว่ามีหนังสือชัดเจนจากนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาฯ ลงวันที่ 11 พ.ย.2559 ว่าสำนักงานเลขาธิการสภาฯได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้ว และขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด จึงขอให้ประธานสภาฯระงับการขยายสัญญาการก่อสร้างครั้งที่ 4 ตามที่ผู้รับจ้างขอมาจำนวน 502 วัน เพราะขณะนี้กำลังจะมีการอนุมัติโดยสำนักงานเลขาธิการสภาฯเป็นเวลา 382วัน ซึ่งเห็นว่าน่าจะขัดต่อสัญญาและเอกสารต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการต่อสัญญาการก่อสร้างครั้งที่ 4 ผู้รับเหมาก็ยังสามารถเข้ามาทำงานได้จนเรียบร้อย

"การมายื่นหนังสือถึงประธานสภาฯไม่ได้ต้องการให้ระงับการก่อสร้าง แต่ต้องการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเลขาธิการสภาฯ  เพราะการขยายออกไปจะมีผลให้สำนักงานเลขาธิการสภาฯต้องเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าวันละ 2 ล้านบาททั้งค่าเช่าอาคารสถานที่ และยานพาหนะที่รับส่งเจ้าหน้าที่จากอาคารต่างๆมาทำงานยังรัฐสภา" นายวัชระ กล่าว


ลืมบอกไป.......! ว่าจะหาดูเทป "ดอกเตอร์ตอแหล" ได้จากที่ไหน? ที่ว่า "องค์ประชุมเราครบนะครับ"...... "มติเอกฉันท์นะครับ".......

ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'
ประเดิมศกด้วย"ศึก ๒ สวน"
'ตำรวจกับผู้ร้ายในชีวิตจริง'