'วันชัย'ชี้เปรี้ยง!รัฐธรรมนูญดีแต่คนยังเลวยังชั่วเต็มแผ่นดินไม่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น


เพิ่มเพื่อน    

10 ธ.ค.62-   นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่าเนื่องในวันรัฐธรรมนูญ  10 ธันวาคม เวียนมาครบอีกปีหนึ่ง ทำให้หวนรำลึกว่า เส้นทางประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี 2475 ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา  87 ปีแล้ว  ผ่านการยกร่างจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดมา20ฉบับ แต่ประชาธิปไตยและการเมืองไทย ก็ยังล้มลุกคลุกคลาน   อยู่ในสภาพลุ่มๆดอนๆ ขณะนี้  สภาผู้แทนราษฎร  จะพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560   ซึ่งจะเข้าสู่ที่ประชุมในวันที่ 11 ธันวาคมนี้  ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆแสดงออกอยากแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ตนเห็นว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่คนเป็นสำคัญหาใช่รัฐธรรมนูญไม่

นายวันชัยกล่าวว่า รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆจะดีขนาดไหนแต่ถ้าคนยังเลว และเป็นคนชั่ว ก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญ เหมือนกับธรรมะแม้จะดีเลิศประเสริฐศรีเพียงใดก็ยังมีคนชั่วคนเลวอยู่เต็มแผ่นดินบ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนดีหรือคนเลวเป็นสำคัญ

"ก่อนที่จะสำรวจตรวจสอบศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้ลองส่องกระจกแล้วตรวจสอบศึกษาตัวเองก่อนดีไหม เมื่อพบข้อบกพร่องหรือจุดไม่ดีอยู่ที่ตรงไหน อย่างไรก็จะได้แก้ไขตัวเองก่อน เผื่อบางที ดวงตาจะได้เห็นธรรมขึ้นมาบ้าง"นายวันชัยกล่าว.


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก