ขยายคุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมตามม.40จาก60เป็น65ปี


เพิ่มเพื่อน    

24 ธ.ค.62- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า  จากกรณีสภาพสังคมปัจจุบันที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครม.จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้ขยายคุณสมบัติของบุคคลซึ่งสมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคม จาก “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60ปีบริบูรณ์” เป็น “ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65ปีบริบูรณ์”ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกันตนตามมาตรา 40 คือ เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เกษตรกร รวมไปถึงพนักงานอิสระต่างๆ

"จากการประมาณการข้อมูลประชากรเพศชายเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่61-65ปี จำนวน 4ล้านคน ในปี2563 คาดว่าจะมีผู้ประกันตนตามมาตรา40 จำนวน 63,768คน เป็นเพศชาย1.4% เพศหญิง 1.75% จำนวนเงินสมทบในส่วนของรัฐบาลคิดเป็น45,147,600 บาท การประกันตนมีสามทางเลือกด้วยกันคือ 1) ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ70บาท รัฐจ่ายสมทบ 30 บาท 2) ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 100บาท รัฐจ่ายสมทบ50 บาท 3) ผู้ประกันตนจ่ายเดือนละ 300บาท รัฐจ่ายสมทบ 150 บาทสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ เช่น เจ็บป่วยจะได้รับค่าชดเชยวันละ 300 บาท (ไม่เกิน 30 วันต่อปี) หากทุพพลภาพจะได้รับเงินทดแทน กรณีเสียชีวิตได้รับเงินค่าทำศพและเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินและระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ"


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"