'พระราชพิธีบรมราชาภิเษก'ที่สุดแห่งความทรงจำในความสุขปลื้มปิติในรอบปี62


เพิ่มเพื่อน    

              
30ธ.ค.62-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลโพลเรื่อง ที่สุดแห่งความทรงจำในรอบปี 2562 กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวนทั้งสิ้น 1,092 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า
ความทรงจำในความสุขปลื้มปิติ สง่างามมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร้อยละ 88.8 ในขณะที่ร้อยละ 11.2 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ กระบวนพยุหยาตราชลมารค เสด็จเลียบพระนคร และข่าววันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันน้อมรำลึกวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และ เป็นวันพ่อแห่งชาติ


ในขณะที่ ความทรงจำในความรู้สึกสูญเสียของคนในชาติในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เสียชีวิต ร้อยละ 72.9 นอกจากนี้ ร้อยละ 27.1 ระบุ อื่น ๆ เช่น ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภัยพิบัติน้ำท่วม ฟุตบอลไทยตกรอบ นางงามไทยไม่ได้รับรางวัล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ชื่นชอบฟังมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 33.4 ชอบฟัง ชะตาชีวิต รองลงมาคือ ร้อยละ 23.4 ชอบฟัง ใกล้รุ่ง ร้อยละ 17.0 ชอบฟัง พรปีใหม่ ร้อยละ 7.6 ชอบฟัง ยามเย็น ร้อยละ 5.6 ชอบฟัง สายฝน ร้อยละ 3.1 ชอบฟัง ยิ้มสู้ ร้อยละ 2.6 ชอบฟัง ความฝันอันสูงสุด ร้อยละ 2.2 ชอบฟัง แสงเทียน และร้อยละ 5.1 ระบุอื่น เช่น ลมหนาว ไกลกังวล แสงเดือน เป็นต้น

นอกจากนี้ เมื่อถามถึงละครที่ชอบติดตามชมมากที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 มีคู่กันสองเรื่องคือ ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์ กับ เรื่อง กรงกรรม ร้อยละ 21.8 เท่ากัน รองลงมาคือ เพลิงพรางเทียน ร้อยละ 18.9 และ กลิ่นกาสะลอง ร้อยละ 8.4 และ รักสุดใจนายฉุกเฉิน ได้ร้อยละ 8.4 เช่นกัน


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา