5 วันเทศกาลปีใหม่ สังเวยบนท้องถนนแล้ว 256 ศพ เจ็บกว่า 2.5 พันราย


เพิ่มเพื่อน    

1 ม.ค.63- นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจการราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติของวันที่ 31 ธันวาคม มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 542 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 42 ราย บาดเจ็บ 567 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุ เมาแล้วขับ ร้อยละ 32.29 รองลงมาคือขับรถเร็ว ร้อยละ 29.52

รถจักรยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ส่วนใหญ่จะเกิดบนเส้นทางตรง ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปบาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 18 ครั้ง และยังมียอดผู้บาดเจ็บสูงสุด 21 ราย ส่วนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ระนอง ยโสธร สกลนคร จังหวัดละ 3 ราย

ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม เกิดอุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 256 ราย บาดเจ็บรวม 2,588 ราย มี 11 จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือ ตายเป็นศูนย์ แต่จังหวัดเชียงใหม่ครองแชมป์เป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจำนวน 76 ครั้ง และมียอดผู้บาดเจ็บสูงสุดรวม 77 ราย ขณะที่กรุงเทพมหานครมียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 12 ราย

นายวีระ กล่าวว่า ปีนี้จำนวนอุบัติเหตุลดลง 229 ครั้ง หรือร้อยละ 8.30 บาดเจ็บลดลง 240 ราย หรือร้อยละ 8.49 เสียชีวิตลดลง 72 รายหรือร้อยละ 21.95 ถือว่าการดำเนินภายใต้ความร่วมของหน่วยงานต่างๆประสบความสำเร็จ แต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น พร้อมฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางกลับสามารถใช้บริการตามจุดพักรถกว่า 259 แห่งทั่วประเทศ จะมีนักศึกอาชีวะสาขาต่างๆและอาจารย์ คอยให้บริการ เช่น การตรวจสภาพรถ การซ่อมแซมรถเบื้องต้น การให้บริการฉุกเฉินนอกพื้นที่ หากใครเมื่อยล้าก็มีให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น และนวดผ่อนคลายในจุดหลักๆด้วย ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งปีนี้มีนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมโครงการจิตอาสามากถึง 36,000 ราย.


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!