เตือนว่าที่นิสิต/นศ. รับลงทะเบียนในระบบ TCAS ของ ทปอ. ไม่งั้นยืนยันสิทธิ์ไม่ได้ 


เพิ่มเพื่อน    


6 ม.ค. 63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการรับสมัคร TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครไปเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประกาศผลและเรียกสัมภาษณ์  จากนั้นมหาวิทยาลัย จะส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทปอ. เพื่อให้เด็กได้เข้ามายืนยันสิทธิ์  โดยทปอ.จะประกาศผลในวันที่  30 มกราคม พ.ศ.2563 ยืนยันสิทธิ์ วันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2563  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มหาวิทยาลัยก็เริ่มทะยอยส่งรายชื่อผู้สมัครเข้าระบบ ทปอ.แล้ว  แต่พบปัญหาว่า มีผู้สมัครบางคนที่สมัคร TCAS รอบ 1 ที่มหาวิทยาลัยแล้ว แต่ไม่ได้มาลงทะเบียนในระบบ TCAS ของ ทปอ.ซึ่งจะส่งผลทำให้ไม่สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ ดังนั้นตนจึงขอฝากผู้สมัครทุกคนต้องเข้ามาลงทะเบียนใช้งานระบบ TCASให้เรียบร้อยก่อนวันประกาศผลและยืนยันสิทธิ์  ทั้งนี้แม้ว่าผู้สมัครจะลงทะเบียนแล้วและถ้าเข้ามาในระบบก็จะยังไม่เห็นข้อมูลการสมัครสาขาต่าง ๆ ต้องรอจนกว่าจะถึงวันประกาศผลและยืนยันสิทธิ์

“ขณะนี้ ทปอ.พร้อมที่จะเดินสายประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564- 2566 ให้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาในอนาคตที่จะต้องเตรียมตัวให้เด็กมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับการทำงาน โดยเดินสายใน  4 ภูมิภาค ดังนี้ วันที่ 21 ม.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 29 ม.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) อีสาน วันที่ 5 ก.พ. เวลา 13.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และวันที่ 13 ก.พ. เวลา 13.00-16.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)”ผู้จัดการระบบ TCAS ของ ทปอ.กล่าว


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์