สภาเริ่มถกพรบ.งบปี63วาระ2 โหวตตั้งแต่มาตราแรก


เพิ่มเพื่อน    

8 ม.ค. 63 – ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 10.00 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ในวาระสองและวาระสาม โดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาเป็นรายมาตรา ตั้งแต่มาตรา 1 ชื่อร่าง พ.ร.บ. โดยนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะกมธ.สงวนความเห็นให้เป็น พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฉบับออกไม่ทันปีงบประมาณ) ซึ่ง กมธ.ยืนยันใช้ตามเดิม ทำให้นายเรืองไกรขอให้ที่ประชุมลงมติ ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่ให้คงไว้ตามเดิม ด้วยเสียง 222ต่อ 3 งดออกเสียง175 ไม่ออกเสียง 2 เสียง

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวว่า เราจะต้องลงมติรายมาตราแบบนี้ไปอีก 50 มาตรา.


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'