'วิษณุ'คาดพ.ร.บ.งบประมาณปี63มีผลบังคับใช้เดือนก.พ.


เพิ่มเพื่อน    

13 ม.ค.63-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา (ส.ว.) ที่มีเวลา 20 วัน โดย ส.ว.นัดกันแล้วว่า จะประชุมในวันที่ 20 ม.ค.และคงใช้เวลาพิจารณาเพียงวันเดียว เพราะ ส.ว.ได้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาคู่ขนานมากับสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้ง ส.ว.ไม่สามารถแก้ร่าง พ.ร.บ.ได้ ทำได้เพียงมีข้อสังเกตมายังรัฐบาล เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งมายังรัฐบาล และนำขึ้นทูลเกล้าฯได้ภายใน 7 วัน คือ ภายในเดือน ม.ค. คาดว่าจะทรงกรุณาโปรดเกล้าฯภายในเดือน ก.พ. 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ต่างมีข้อสังเกตมายังรัฐบาลได้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะนำมาปรับใช้อย่างไร ซึ่งข้อสังเกตต่างๆ จะดูสำหรับการปรับใช้ในงบประมาณปี 2563 และเตรียมทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ที่เข้าสภาฯใน 2 เดือนข้างหน้า


วันนี้ "๑๓ เมษายน" เป็นวัน "มหาสงกรานต์" เรารู้ แบบชินว่า..... ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่สากล ส่วน ๑๓ เมษายน วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย

หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี
ประยุทธ์-ปรีดีใน 'ดี-เลว'
'จูราสสิก ปาร์ก' ภาค OctDem