'แสนตอ' หมู่บ้านฟาร์มจิ้งหรีดระบบแปลงใหญ่ เตรียมยกระดับสู่ครัวโลกในกลุ่มธุรกิจโปรตีนใหม่


เพิ่มเพื่อน    

20 ม.ค.63 - ที่บ้านแสนตอ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day ประจำปี 2563 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมขึ้น ท่ามกลางความสนใจจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมงานรวมกว่า 500 คน

ทั้งนี้ภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม่ จากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับทราบและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่และเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งการจัดฐานความรู้เพื่อส่งเริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด รายใหญ่ของ จ.ขอนแก่น ส่งจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายสอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านที่ทำเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยการทำฟาร์มจิ้งหรีดกันแป็นจำนวนมากและในวันนี้กระทรวงเกษตรได้มีการประกาศให้ฟาร์มจิ้งหรีดของหมู่บ้านแห่งนี้รวมทั้งหมด 21 ฟาร์ม ที่ผ่านมาตรฐาน GAP หรือฟาร์มที่มีแนวทางการปฎิบัติในสวนไร่นา เพื่อผลิตสินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธีควบคุมและป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตภายใต้นโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพพืช ซึ่งจัดเป็นฟาร์มจิ้งหรีดรายใหญ่ของไทยในขณะนี้

ขณะเดียวกันในการจัดงานวันนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการนำเอานวัตรกรรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเรื่องของเกษตร 4.0 ให้เกษตรกรไทยนั้นสามารถที่จะแข่งขันกับตลาดการค้าในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ และที่สำคัญสามารถที่จะลดต้นทุนทางการผลิตให้ได้ในสัดส่วนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย

"บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านจิ้งหรีดที่รวมตัวกันเป็นฟาร์มรายใหญ่และได้มาตรฐาน GAP ใหญ่ที่สุดของไทย ดังนั้นปีนี้เราจึงให้ความสำคัญในการต่อยอดกระบวนการผลิต การนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมให้กับเกษตรกร โยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุน คู่ขนานกับหลักวิชาการและการหาช่องทางทางการตลาด ด้วยการนำเทคโนโลยีการลดต้นทุนการเลี้ยงจิ้งหรีด

โดยใช้ใบมันสำปะหลังร่วมกับอาหารสำเร็จรูป ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าของมูลจิ้งหรีดที่มีอยู่ในพื้นที่ จึงได้ออกแบบกิจกรรมออกเป็น 3 ฐานเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนนั้นได้เรียนรู้การปลูกมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารจิ้งหรีด การลดต้นทุนอาหารจิ้งหรีดโดยการใช้ใบมันสำปะหลังร่วมกับอาหารสำเร็จรูป และการเพิ่มมูลค่าจิ้งหรีด ในด้านของการแปรรูปและการตอบโจทย์การบริโภคจิ้งหรีดในด้านต่างๆด้วยหลักวิชาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในหมู่บ้านแห่งนี้อย่างมาก"

เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันหมู่บ้านแสนตอสร้างรายได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีด รวมแล้วทั้งหมู่บ้านปีละกว่า 1,600,000 บาท จัดเป็นอาชีพทางด้านเกษตรกรรมที่น่าสนใจอย่างมาก ขณะเดียวกันในเรื่องของตลาดนั้นต้องยอมรับว่าวันนี้ตลาดในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานทดแทนและโปรตีนที่ทดแทนเนื้อสัตว์ จึงทำให้จิ้งหรีดกลายเป็นโปรตีนใหม่ในอนาคตที่คนขอนแก่นจะสามารถผลิตโปรตีนที่เป็นอาหารทางเลือกและอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจโปรตีนทดแทนได้อย่างดีอีกด้วย


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์