วธ.วางแผนขับเคลื่อนงบปี 63 วงเงิน 8,500 ล้าน ตั้งเป้าหาผู้จัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในเดือนก.พ.


เพิ่มเพื่อน    

 21 ม.ค.63-นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่  สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในส่วนของ วธ. นั้นนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วธ. ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการปรับแผนงบประมาณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณปี 2563 ที่ได้รับซึ่งปีนี้ วธ. ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนกว่า 8,500 ล้านบาท                     โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ทีโออาร์) งบลงทุนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาผู้รับจ้างตามกำหนดงานไม่ล่าช้าเป็นไปตามแผนงานและห้วงเวลาที่ตั้งไว้ โดยในหมวดงบลงทุนทั้งหมดจะต้องได้ผู้รับจ้างภายในเดือน ก.พ.นี้ สำหรับงบประมาณในส่วนของสำนักงานปลัด วธ. ที่จัดสรรจะดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับสภาพภูมิทัศน์และปัญหาสภาพแวดล้อมยังที่ทำการกระทรวง ทั้งการแก้ปัญหาน้ำท่วม ปัญหาที่จอดรถ การจัดสร้างสำนักงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายแห่งใหม่

 นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า การตกแต่งหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยถนนรัชดาภิเษก  ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จใช้งบประมาณกว่า 90 ล้านบาท โดยเป็นงบปี 2562 จำนวน 20 ล้านบาท และงบปี 2563 จำนวน 75 ล้านบาท โดยกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการ ได้ภายในเดือน ต.ค.นี้ และในระหว่างรอการดำเนินการตกแต่งภายในอาคาร จะจัดเตรียมพื้นที่ด้านนอกที่เป็นลานกว้างเพื่อจัดกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งจะเปิดใช้ที่จอดรถชั้นใต้ดินของหอศิลป์ดังกล่าวรองรับสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรม และ วธ. เนื่องจากในพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมหลายส่วนอยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการเตรียมพื้นที่รองรับการก่อสร้าง โรงละครแห่งใหม่ ตามแผนโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติระยะที่ 2 นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเกี่ยวกับสร้างการรับรู้เข้าใจวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมโดยเฉพาะการขยายโครงการสร้างความเข้มแข็งพลังบวรจากกว่า 20,000 แห่ง เป็น 30,000 แห่งภายในปี 2564

 "รมว.วธ.ได้ย้ำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นการปฎิรูปการทำงานให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้น  โดยเน้นย้ำขอให้ในงานเร่งด่วนให้ทำรายละเอียดให้ทันตามที่รัฐบาลกำหนด  โดยเฉพาะงบด้านการลงทุนที่ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากที่ผ่านมาจะพบปัญหาการหาผู้รับจ้างไม่ได้ ทำให้งานเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด  นอกจากนี้ยังต้องเร่งรัดงบโครงการที่คงค้างให้แล้วเสร็จตามแผน  โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยเฉพาะปัญหาการหาผู้รับจ้างไม่ได้ทำให้งานล่าช้า จึงย้ำให้ทุกส่วนราชการเตรียมการเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างทัน ตามเวลาที่กำหนดตามประกาศและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ โดยให้เร่งประกาศเพื่อสนใจเข้ามาศึกษารายละเอียดและร่วมประมูลเสนอตัวรับงาน" ปลัด วธ. กล่าว

 


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน