กรมศิลป์รับมิือ"โคโรนา"ในพิพิธภัณฑ์-อุทยานฯ ปวศ.ทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

วันที่ 30 ม.ค.นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่ดูแล

แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติทั่วประเทศ โดยเฉพาะพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้ดำเนินมาตรการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาอย่างเร่งด่วน โดยให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสดังกล่าว มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่ผู้เข้าชมและผู้รับบริการ ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณประตูทางเข้า - ออก บริเวณห้องน้ำ และตามจุดต่าง ๆ เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตู ราวบันได และเคาน์เตอร์ให้บริการ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว รวมทั้งป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และลดอัตราเสี่ยงการติดเชื้อได้

                อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อว่า ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งรายงานมาตรการรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจะได้สรุปผลการดำเนินงานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

 

 

 


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"