'ชวน' เซ็นแต่งตั้ง 'ราเมศ รัตนะเชวง' เป็นเลขานุการประธานรัฐสภา


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง โดยประกาศดังกล่าวมีใจความว่า

ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายราเมศ รัตนะเชวง เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขนุการประธานรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นตันไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งให้ นายราเมศ รัตนะเชวง เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขานุการประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


ก็น่าตกใจอยู่หรอก... จู่ๆ ทหารอเมริกันนับร้อยมานอนโรงแรมกลางกรุง แถมข่าวสารยังสับสน

'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'
"บอส-เรดบูล" เมาหลังขับ?
ยิ่งกว่าสงครามเหลือง-แดง
'ข้อมูลใหม่กับคนเหนือดวง'