'ชวน' เซ็นแต่งตั้ง 'ราเมศ รัตนะเชวง' เป็นเลขานุการประธานรัฐสภา


เพิ่มเพื่อน    

5 ก.พ. 2563 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามในประกาศประกาศสภาผู้แทนราษฎรเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง โดยประกาศดังกล่าวมีใจความว่า

ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายราเมศ รัตนะเชวง เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขนุการประธานรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นตันไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภาพ.ศ. 2554 จึงแต่งตั้งให้ นายราเมศ รัตนะเชวง เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขานุการประธานรัฐสภา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


บอกก่อน.....ผมไม่รู้จริงๆ ว่า "พรรคพลังประชารัฐ" เขาเล่นอะไรกัน?รัฐบาลกำลังไปได้ดีจู่ๆ ก็เล่นเกมชิงเก้าอี้ "หัวหน้าพรรค" โดย กก.บห. "เกินกึ่งหนึ่ง" รวมหัวกัน ยื่นหนังสือลาออก เมื่อวาน (๑ มิ.ย.๖๓)เป็นผลให้คณะกรรมการบริหารพรรค "พ้นตำแหน่ง" ทั้งคณะ ต้องเลือกตั้ง กก.บห.กันใหม่ทั้งหมด ภายใน ๔๕ วัน!

"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'