บทเรียนอย่างแรงมาแล้ว!ประธานสภาฯเตือนตรงๆท่านผู้ทรงเกียรติ


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สองและวาระที่สาม ว่า สภาฯก็ปฎิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ครั้งนี้เชื่อว่าสมาชิกคงไม่อภิปรายต่อ การพิจารณาจึงน่าจะจบได้เร็วขึ้น แต่จะจบในวันนี้หรือไม่ตนไม่ทราบ หากไม่จบก็อภิปรายต่อวันที่ 14 ก.พ. เพราะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นวาระ 2 ใหม่ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่มีสมาชิกแจ้งความจำนงที่จะขออภิปราย แต่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีเดิมแล้วว่าใครเป็นผู้สงวนความเห็น ใครเป็นผู้แปรญัตติบ้าง

เมื่อถามถึงการลงคะแนนจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียบบัตรอีกหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า “ก็มีบทเรียนอย่างแรงมาแล้วนะครับ”


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก