บทเรียนอย่างแรงมาแล้ว!ประธานสภาฯเตือนตรงๆท่านผู้ทรงเกียรติ


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.พ.63 - ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ในวาระที่สองและวาระที่สาม ว่า สภาฯก็ปฎิบัติตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกได้อภิปรายกันครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ครั้งนี้เชื่อว่าสมาชิกคงไม่อภิปรายต่อ การพิจารณาจึงน่าจะจบได้เร็วขึ้น แต่จะจบในวันนี้หรือไม่ตนไม่ทราบ หากไม่จบก็อภิปรายต่อวันที่ 14 ก.พ. เพราะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเหมือนกับว่าเราเริ่มต้นวาระ 2 ใหม่ทั้งหมด  อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นยังไม่มีสมาชิกแจ้งความจำนงที่จะขออภิปราย แต่จะมีชื่ออยู่ในบัญชีเดิมแล้วว่าใครเป็นผู้สงวนความเห็น ใครเป็นผู้แปรญัตติบ้าง

เมื่อถามถึงการลงคะแนนจะมีปัญหาในเรื่องของการเสียบบัตรอีกหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า “ก็มีบทเรียนอย่างแรงมาแล้วนะครับ”


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"