กองทัพเรือนำจิตอาสา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' ฟื้นฟูอ่าวดงตาลสัตหีบ


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.พ.63 - พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ พัฒนา และเก็บขยะ ชายหาดอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่กับชุมชน และประชาชน เหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จึงพร้อมใจร่วมทำกิจกรรมอันเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"