กองทัพเรือนำจิตอาสา 'เราทำความดีด้วยหัวใจ' ฟื้นฟูอ่าวดงตาลสัตหีบ


เพิ่มเพื่อน    

13 ก.พ.63 - พลเรือเอกชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากหน่วยงานทุกภาคส่วน ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูธรรมชาติ พัฒนา และเก็บขยะ ชายหาดอ่าวดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือเอก ชุมศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง เป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่กับชุมชน และประชาชน เหล่าจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จึงพร้อมใจร่วมทำกิจกรรมอันเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคม เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์.


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"