ครม. ตั้ง “กวินเกียรติ” นั่ง รองเลขาฯ กพฐ. ส่วน “ธนุ-วรัท”  ขึ้นผู้ตรวจราชการ ศธ.


เพิ่มเพื่อน    

18ก.พ.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายกวินเกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาฯ กช.) ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลงขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) 2.ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผช.เลขาฯ กพฐ.) ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ.และ3.นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรววจราชการ ศธ. ทั้งนี้การแต่งตั้งดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสมของตำแหน่งและเชื่อว่าทุกคนจะประสานงานและเชื่อมต่อการทำงานด้านการศึกษาได้อย่างดี โดยการพิจารณาแต่งตั้งไม่ได้มาจากตนคนเดียวแต่ได้หารือร่วมกับเลขาธิการ กพฐ.และปลัดศธ.แล้ว เพื่อให้มาเติมเต็มการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

“นอกจากนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับถึงการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของแต่ละกระทรวง ว่า ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะการใช้จ่ายงบประมาณครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ โดยในส่วนของ ศธ.การเบิกจ่ายงบประมาณจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร ศธ.ทุกคน ทั้งนี้ผมไม่ได้กังวลว่าต่อระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะต้องเร่งรัดการดำเนินการ เนื่องจาก ศธ.ได้วางแผนการดำเนินการไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณ 63 ครั้งนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้”รมว.ศธ.กล่าว


"เคอร์ฟิว"! ตั้งแต่ ๔ ทุ่ม-ตี ๔ "ทั่วประเทศ" ตั้งแต่วันนี้ (๓ เม.ย.) เป็นต้นไป ไปถึงไหน? ถึงเมื่อ คณาจารย์แพทย์ บอกนายกฯ ว่า

เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11
"โรงหมอ-กระทรวง"ร่วมโรค
ฉุกเฉิน 'ในระบบราชการ'?
อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'