สิ้นพระนักพัฒนา 'หลวงพ่อคูณ ขันติโก' ลูกศิษย์ไทย-เทศแห่กราบอาลัยเนืองแน่น


เพิ่มเพื่อน    

20 ก.พ. 63 - เมื่อเวลา 12.00 น. ที่กุฎิพระธรรมวิสุทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีคณะศิษยานุศิษย์ และประชาชนที่ทราบข่าวการละสังขารของพระธรรมวิสุทธาจารย์ หรือหลวงพ่อคูณ ขันติโก เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง ต่างเดินทางเข้ากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น ขณะเดียวกันคณะศิษยานุศิษย์ ยังได้ร่วมกันตั้งโรงทาน เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางร่วมไหว้สังขาร หลวงพ่อได้รับประทานกัน

พระครูสุธีกิตติวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง กล่าวว่า หลวงพ่อทรงอาพาธมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอด โดยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมา ทางคณะแพทย์แจ้งว่าหลวงพ่อมีอาการปอดติดเชื้อ ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ โดยในช่วงเช้าวันนี้คณะศิษยานุศิษย์ ได้นิมนต์หลวงพ่อคูณมาที่วัดและหลวงพ่อก็ละสังขารในเวลา 09.09 น.วันที่ 20 ก.พ. ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าปอดติดเชื้อ ประกอบกับหลวงพ่อชราภาพมากแล้ว

“กำหนดการการบำเพ็ญกุศลของหลวงพ่อนั้น ได้มีการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สรงศพให้หลวงพ่อ และมีจะการบำเพ็ญกุศลตามสมณะศักดิ์ของหลวงพ่อ และจะเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อจากกุฏิ ไปยังพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ 9 ชั้น ในช่วงเช้าของวันที่ 21 ก.พ. เพื่อประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ สรงศพให้หลวงพ่อ ในเวลา 16.00 น. โดยในเบื้องต้นทางวัดจะตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งกำหนดการดังกล่าวอาจะมีการคลาดเคลื่อน เพื่อความเหมาะสมตามสมณะศักดิ์ของหลวงพ่อ”

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับพระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.4) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สิริอายุ 91 ปี 14 วัน รวม 71 พรรษา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น, เจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวง(แผนกธรรม-บาลี),ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา(แผนกปริยัติสามัญ)

นามเดิม คูณ สุมนเมธี(สุยอย) เกิดเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2472 ภูมิลำเนาเดิม ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม การศึกษาทางโลก พ.ศ.2486 จบการศึกษาชั้นประถมปีที่4 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน มหาสารคาม พ.ศ.2504 สอบครูพิเศษมูล (พม.) และอุปสมบท 22 พฤษภาคม 2492 ฉายาขันติโก การศึกษาทางธรรม พ.ศ.2499 เปรียญธรรม 4ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุขอนแก่น พ.ศ.2497 นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์ มหาสารคาม พ.ศ.2553 ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) สมณศักดิ์ พ.ศ. 2556

เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พ.ศ. 2547 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ "พระเทพวงศาจารย์" พ.ศ. 2543 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชปริยัติเมธี" พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระวิสุทธิกิตติสาร" พ.ศ. 2513 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ "พระครูธรรมสารสุมณฑ์" พระธรรมวิสุทธาจารย์ (คูณ ขนฺติโก ป.ธ.4) เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน(พระธาตุ9ชั้น)วัดหนองแวง


"ศ.ธีรยุทธ บุญมี" เผยแพร่บทความเรื่อง "เมษาชี้ชะตาประเทศ" เมื่อวาน (๓๐ มี.ค.๖๓) อ่านแล้ว..... ต้องบอกว่า "อาจารย์ธีรยุทธ" ก้าวข้ามคำว่า "นักวิชาการ" สู่สถานะ "วิญญูชน" แท้จริง!

อสม. 'หน่วยรบที่โลกลืม'
'สำรวจแนวรบรอบไตรมาส'
'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก