คมนาคม ร่อนหนังสือเวียนสั่งเลี่ยงเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง


เพิ่มเพื่อน    

 

28 ก.พ.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในหนังสือเวียน ส่งถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) และสำนักเลขานุการรัฐมนตรีฯ (สรค.) เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) 

ทั้งนี้ หนังสือเวียนดังกล่าว มีใจความว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง เลื่อนหรืองดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
2.กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส COVID-19 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 
3.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเป็นรายกรณี และเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว


"ฝันดี" มา ๒ วัน กับเลข ๒ หลักวันนี้........."ฝันเด่น" ซะแล้ว ต้องถอยกลับไปที่เลข ๓ หลักใหม่ "เดวิดเจียงสา'สุข" แถลงเมื่อวาน (๘ เม.ย.)ว่า "การ์ดตกนิดเดียว" โควิดซัดเปรี้ยงเข้าปลายกระโดงคาง ติดเชื้อสดๆ เพิ่มอีก ๑๑๑ ราย

ต่ำใต้ในหล้า"บทศึกษาไทย"
"ถอยเพื่อรุกในแนวรบโควิด"
ข่าวดี "ลุงยง" ถึงคนไทย
ประเทศไทย 'ยังไงๆ ต้องรอด'
เคอร์ฟิว "เซฟก่อนตายจริงๆ"
เมื่อ 5-12 เข้ามาแทน 7-11