ดอนเมืองพบ3ผู้โดยสารเข้าข่ายcovid ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูรแล้ว


เพิ่มเพื่อน    


4 มี.ค.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (COVID-19) ว่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการคัดกรองผู้โดยสารทั้ง 6 ท่าอากาศยาน 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา ทอท.ได้ทําการคัดกรองผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้าและขาออก และผู้โดยสารภายในประเทศขาออกจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 106,528 คน พบผู้โดยสารและลูกเรือที่มีอาการเข้าข่ายเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 3 ราย ดังนี้          

1.ผู้ชายชาวจีน อายุ 36 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD583 เดินทางมาจากเมืองคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 37.7 องศาเซลเซียส แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร

2.ผู้ชายชาวญี่ปุ่น อายุ 65 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ621 เดินทางมาจากเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ผ่านการ ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 38.1 องศาเซลเซียส แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร

3.ผู้ชายชาวไทย อายุ 39 ปี เดินทางมาด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD655 เดินทางมาจากเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ผ่านการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิได้ 36.1 องศาเซลเซียส มีอาการมีน้ํามูก ไอ หายใจหอบเหนื่อย แพทย์ประจําด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ลงความเห็นเข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19 จึงนําส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก