'นคร มาฉิม'ก็ร่วมโหนวันสตรีสากล


เพิ่มเพื่อน    

08 มี.ค.2563 - นายนคร มาฉิม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ “วันสตรีสากล” ระบุว่า โลกอดีตหลายๆ ประเทศไม่ให้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ต่อสตรีทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โลกปัจจุบัน ส่วนใหญ่บุรุษ สตรี มีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีเพียงบางประเทศ บางลัทธิศาสนาเท่านั้นที่สตรีถูกกดขี่ทางเพศสภาพ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่องค์การระหว่างประเทศ และองกรสตรีสากลจะแก้ไขพัฒนาต่อไป

ในประเทศไทยของเราโดยรวมชาย หญิงมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน มีเพียงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนบางแห่งเท่านั้นที่ยังมีอคติ มีการเลือกปฏิบัติ เช่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจมาก กับผู้มีอำนาจน้อย งานที่ไม่เป็นธรรม ค่าแรงที่ต่ำกว่า งานที่ไม่เหมาะสม การละเมิดทางเพศในที่ทำงาน หรือแม้แต่ความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเมือง ทั้งในระดับท้องที่ ท้องถิ่น และ ในระดับชาติ สัดส่วนผู้นำสตรียังมีเปอร์เซ็นต์น้อยเกินไปจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา ส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้สุภาพสตรีทุกท่านมีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งร่วมกันพัฒนาสังคม พัฒนาประเทศเพื่อลูกหลานของเรา เพื่อ ชาติบ้านเมืองของเราตลอดไป
 


อยู่เพื่อเรียนรู้กันไป... ไทยโพสต์ ๒๕ ปี...เข้าเบญจเพสพอดิบพอดี เทียบแล้วก็รุ่นราวคราวเดียวกับคนรุ่นใหม่ ที่จัดชุมนุมกันอยู่ในช่วงเวลานี้

เก่า 'ตะกายใหม่' ไทยโพสต์
'เจรจา'...จะ 'เจรจากับใคร'?
เป้าหมายเดิม 'ยุทธวิธีเปลี่ยน'
นี่แหละที่ 'สามสัส' ต้องการ
โมเดล "ประตูบานแรก"
ด้วยคำ 'อย่าละทิ้งประชาชน'