ทอท.เผยพบคนไทยเดินทางมาจากเกาหลีเสี่ยงCOVID-19 จำนวน14 ราย


เพิ่มเพื่อน    


9 มี.ค.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และการดำเนินงานเกี่ยวกับใตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโครคติดต่อทางเดินหายใจฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา (โควิด 2019)ว่ารายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย(จำกัด) มหาชน หรือ ทอท ได้รายงานว่ามีผู้ผ่านการคัดกรองรวมทั้งสิ้น จํานวน 126,726 คน มีผู้ป่วยรวมส่งโรงพยาบาล 13 ราย ส่งต่อ สถาบันบําราศนราดูร 6 ราย รพ.เลิดสิน 3 ราย รพ.ทรวงอก 2 ราย และโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 2 ราย ,ผู้โดยสารถูกเก็บสิ่งส่งตรวจและกักกันตามระบบ 1

ทั้งนี้จากรายงานพบว่ามีผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ต่อ 13 ราย โดยแบ่งเป็นเดินทางจาก เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบิน TG651 จํานวน 6 ราย เพศหญิงชาวไทย อายุ 38 ปี เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร,เพศหญิงชาวไทย อายุ 34 ปี เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร,เพศชายชาวไทย อายุ 46 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.2 องศา เซลเซียส ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูรเพศชายชาวไทย อายุ 28 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อสถาบันบําราศนราดูร,เพศหญิงชาวไทย อายุ 40 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่ง ต่อสถาบันบําราศนราดูร,เพศหญิงชาวไทย อายุ 37 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่ง ต่อสถาบันบําราศนราดูร

2.กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เที่ยวบิน TG 657 จํานวน 7 ราย1.เพศหญิงชาวไทย อายุ 24 ปี เป็นผู้เข้าเมืองถูกกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลเลิดสิน,เพศหญิงชาวไทย อายุ 31 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศาเซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลเลิดสิน เพศหญิงชาวไทย อายุ 24 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลเลิดสิน,เพศหญิงชาวไทย อายุ 44 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลทรวงอก,เพศหญิงชาวไทย อายุ 35 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลทรวงอ

เพศชายชาวไทย อายุ 37 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.2 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลนพรัตน์ฯ,เพศชายชาวไทย อายุ 36 ปี เป็นแรงงานไทยผิดกฎหมาย วัดอุณหภูมิได้ 38.0 องศา เซลเซียส ส่งต่อโรงพยาบาลนพรัตน์ฯและมีผู้เดินทางชาวไทย เดินทางถูกกฎหมายด้วยเที่ยวบิน LJ 003 วัดอุณหภูมิได้ 37.8 องศาเซลเซียส และส่งดําเนินการกักกันตามระบบต่อไป


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"