ศักดิ์สยามมั่นใจมาตรฐานการบินผ่านเกณฑ์'ICAO'ฉลุยไม่ติดธงแดงอีกแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

 

11 มี.ค.2563 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่านายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ได้มารายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยภายใต้โครงการ Universal Security Audit    Programme – Continuous Monitoring Approach (USAP – CMA) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ที่ได้เข้ามาเดินทางระหว่างวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ต เชื่อว่าจากผลการตรวจครั้งนี้จะผ่านการประเมิน

นายศักดิ์สยาม กล่าว จากผลการตรวจจาก  ICAO ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญต่อการรักษาความปลอดภัย แต่ได้แจ้งข้อบกพร่องและข้อสังเกตต่าง ๆ อย่างไม่เป็นทางการรวม 44 ประเด็น ข้อบกพร่องส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้า (Cargo) และบริการครัวการบิน (Catering) การปฏิบัติการของสนามบิน การเพิ่มบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับปริมาณของ  สายการบิน สนามบิน และกิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแล

"มั่นใจว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะได้รับคะแนนระดับประสิทธิผล เกิน 50% และมากกว่าปี 60 รวมทั้งจะไม่ได้รับธงแดงเหมือนที่ผ่านมาด้วย ซึ่งถือว่าพบข้อบกพร่องน้อยกว่าการตรวจเมื่อปี 60 ที่พบข้อบกพร่อง 49 ข้อ จากคำถามทั้งหมด 480 ข้อ และมีระดับประสิทธิผลของการนำมาตรฐานไอเคโอมาบังคับใช้ที่ 55.78%ถือเป็นข่าวดีที่ต้องปรบมือให้กับ กพท."นายศักดิศยาม กล่าว

ทั้งนี้คาดว่า ICAO จะแจ้งคะแนนการตรวจสอบให้ทราบภายในวันที่ 21 เม.ย.63 จากนั้น กพท. ต้องทำแผนชี้แจงข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงวิธีการแก้ไข และกรอบเวลาที่จะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ เพื่อส่งให้ ICAO พิจารณาภายในวันที่ 21 พ.ค.63 เมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ ICAO จะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการกลับมาให้ กพท.ภายในวันที่ 21 มิ.ย.63

อย่างไรก็ตามนอกจากเรื่อง ICAO แล้วได้สั่งการให้ไปดูมาตรการในเรื่องของการรองรับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องของตารางบินต่างๆที่จะต้องบินระหว่างประเทศ ขอให้มีการประสานกัน เช่นเส้นทางระว่าง เกาหลี-ไทย หรือเส้นทางอื่นๆที่เข้ามาในไทยนั้น ยังคงให้รักษาตารางการบินนั้นไว้อยู่


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"