ประชาพิจารณ์ออนไลน์TCAS ส่วนใหญ่เห็นด้วยรวมรอบ3และ4 ไม่ควรสละสิทธิ์ข้ามรอบ


เพิ่มเพื่อน    


11มี.ค.63-นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตามที่ ทปอ.ดำเนินการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564-2566 ทางเว็บไซด์  ซึ่งได้ปิดระบบการแสดงความคิดเห็นไปแล้ว โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 2,180 คน ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลและสรุปผลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการทางเว็บ ปิดไปแล้วเรียบร้อย มีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,180 คน  กำลังอยู่ในระหว่างรวบรวมแบบสอบถามและสรุปผล โดยจะมีการประชุมปลายเดือน มีนาคมนี้ เพื่อสรุปและเสนอ ทปอ. ในเดือน เมษายนนี้ต่อไป ซึ่งข้อสรุปเบื้องต้น พบว่า ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับการรวม TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบ 4 แอดมิชชั่น โดยสมัครพร้อมกันและประกาศผล 2 ครั้ง และเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์เรื่องการสละสิทธิ์ โดยเห็นว่าไม่ควรให้สละสิทธิ์ข้ามรอบ ควรดำเนินการให้จบภายในรอบนั้นๆ สำหรับอันดับการเลือกคณะ/สาขา ซึ่งมีข้อเสนอให้เลือก 6 อันดับ 8 อันดับ และ  10 อันดับ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ เกินร้อยละ 50 ต้องการ 10 อันดับ ส่วนผู้ปกครอง คนทั่วไป โรงเรียน และ สถาบันอุดมศึกษา ต้องการ 6 อันดับ
    
“จากการที่เราเปิดรับฟังความเห็น จึงทำให้เห็นข้อมูล และต้องนำมาพิจารณาในหลายมิติ ทั้งข้อดีและข้อเสียของจำนวนอันดับในการเลือก โดยนักเรียนเห็นว่า เมื่อนำรอบ 3 ซึ่งให้เลือกได้ 6 อันดับ และ รอบ 4 ซึ่งเลือกได้ 4 อันดับ เมื่อนำมารวมรอบกันก็ควรให้เลือกได้ 10 อันดับ เนื่องจากเห็นว่าเกณฑ์การคัดเลือกรอบ 3 และ รอบ 4 แม้ว่าจะเป็นสาขาเดียวกัน แต่เกณฑ์แต่ละรอบก็ต่างกัน ทำให้ต้องเลือกสาขาเดียวกัน ส่วนมุมมองของมหาวิทยาลัยก็เห็นว่า หากเด็กติดคณะที่เลือกอันดับท้ายๆ ก็จะไม่เรียน ซึ่งข้อมูล TCAS ปี 2562 พบว่า แม้จะให้เลือก 6 อันดับ นักเรียนก็ไม่ได้เลือกครบทั้ง 6 อันดับทุกคน และนักเรียนที่เลือก 1-4 อันดับก็มีจำนวนพอๆ กัน ดังนั้นการมีอันดับให้เลือกจำนวนมากๆ ก็ไม่ได้หมายความเด็กจะเลือกจนครบ 10 อันดับ นอกจากนี้เด็กบางส่วนก็เห็นว่า จำนวนที่มากเกินไป ทำให้เลือกยาก โดยเฉพาะอันดับท้ายๆ  แต่ผู้ใหญ่บางคนก็เห็นว่า เป็นสิทธิของเด็กที่จะเลือกได้ 10 อันดับ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะให้เด็กเลือกได้ 10 อันดับ แต่ก็ยังไม่ได้ข้อยุติ”ผู้จัดการระบบ TCAS ทปอ. กล่าว

นายพีระพงศ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้คณะทำงานจะประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อน เพื่อเสนอ ทปอ.ในเดือน เมษายนนี้ แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็อาจจะไม่ได้มีการประชุม ทปอ.ในเดือน เมษายนนี้ หรือ อาจเป็นการประชุมทางไกล ซึ่งหากไม่มีการประชุมก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบ TCAS ปี 2564 เพราะระบบการคัดเลือกจะเร่ิมต้นกระบวนการ TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงานในเดือน ธันวาคม 63 ซึ่ง รอบ 1 และ รอบ 2 ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนรอบ 3 และ รอบ 4 ก็จะเร่ิมต้นในเดือน เมษายน 64 และทุกอย่างก็เหมือนเดิม เพียงแต่ช่วงเวลาสมัครและการประมวลผลที่เรานำมารวมกัน  


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก