ผวาโควิดลาม! วธ.สั่งวัดทั่วประเทศงดจัดกิจกรรมสงกรานต์


เพิ่มเพื่อน    

16 มี.ค. 63 - ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวก่อนประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถึงข้อเสนอในการเลื่อนหรืองดการจัดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก ว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้พิจารณาข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องหลีกเลี่ยงกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการรวมกันมากกว่า 100 คนขึ้นไปตามเหตุผลทางการแพทย์ ซึ่งมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำคำแนะนำเรื่องการจัดเทศกาลสงกรานต์แบบวิถีไทยดั้งเดิมที่จัดกันในครอบครัว และจะขอมติที่ประชุม ครม. อีกครั้ง 

เนื่องจากขณะนี้ในระดับท้องถิ่นได้ประสานวัฒนธรรมจังหวัดในทุกจังหวัดมาแล้วกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขอให้มีการงดการจัดงานสงกรานต์ ซึ่งตนจะนำเสนอต่อที่ประชุมในวันนี้ โดยจะรายงานให้ทราบด้วยว่า ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้งดการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว จึงจะขอมติที่ประชุมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการเฝ้าระวัง ลดการแพร่ระบาด เพราะเราถือว่าเทศกาลสงกรานต์อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ ดังนั้น จึงขอให้มีการจัดเทศกาลสงกรานต์แบบวิถีไทยดั้งเดิม จัดแบบครอบครัว คือ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นอกจากนี้ จะให้กรมการศาสนาประสานไปยังวัดทุกวัด เพื่องดจัดกิจกรรมสงกรานต์  เช่น ก่อกองทราย สรงน้ำพระ แต่ยังมีกิจกรรมทางศาสนาปกติ เช่น ทำบุญ ตักบาตร ถวายสังฆทาน.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"