'บิ๊กตู่'ยันไม่ปิดประเทศ แต่เข้มคนเข้า-ออก ปิดสถานศึกษา-ผับ-ร้านนวด-สนามมวย-สนามม้า งดกิจกรรมทางศาสนา


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.62- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่าถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะเรื่องการปิดประเทศว่า ต้องเข้าใจว่าทางการได้พูดมาหลายครั้งแล้วว่าเรามีมาตรการรองรับอยู่แล้ว ในส่วนของการเล่นช่วงวันหยุดสงกรานต์นั้น ตนได้ปรึกษากับทางรมว.คมนาคมแล้ว ในส่วนของการเลื่อน การจองตั๋วต่างๆ ก็สามารถคืนตั๋ว หรือเลื่อนตั๋วได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 

นายกฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปิดสถานบันเทิง การช่วยเหลือดูแลลูกจ้างนั้น ทางกระทรวงการคลัง กำลังจะมีการเสนอมาตรการเข้าสู่ครม.ในสัปดาห์หน้า ก็ต้องมีการดูแลในส่วนเหล่านี้ด้วย ส่วนงานเลี้ยง การพบปะต่างๆนั้นถือว่าก็ต้องดำเนินการตามที่กำหนดมาเป็นระยะๆ บางอย่างก็เกิดขึ้นมาก่อน ทั้งนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่จะต้องเข้ารับการตรวจต่างๆ มาตรการกักตัวขณะนี้หลายคนก็กักตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อถามกรณีฝ่ายค้านขอเปิดสมัยประชุมสภาฯเพื่ออภิปรายและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาโควิด-19 นายกฯ กล่าวว่า เรื่องของสภาก็เป็นเรื่องของสภา เมื่อถามอีกว่า ที่มีการวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่ยกระดับ ไม่สะท้อนข้อมูลที่แท้จริง  นายกฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เราต้องฟังทางแพทย์ว่าสถานการณ์จะเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ยืนยันว่าเรามีมาตรการรองรับอยู่แล้วในทุกมิติ เราต้องเชื่อหมอ เชื่อสาธารณสุขของเราและทำตามคำแนะนำมาตรการต่างๆของรัฐ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ซึ่งวันนี้ได้นำหลายๆเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม. ร่วมกัน ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งวันนี้ได้มีหลายมติออกมา โดยมติเหล่านี้ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการโรคระบาด กระทรวงสาธารณสุขขึ้นมา และนำเข้าสู่การพิจารณาของศูนย์ฯ แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบ

นายกฯกล่าวว่า ปัจจุบันถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่เข้าสู่การระบาดในระยะที่ 3 แต่ว่ามีแนวโน้มการแพร่กระจายที่เพิ่มมากขึ้นและเพื่อลดการแพร่ระบาดจากกทม.ไปสู่จังหวัดอื่นๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและหามาตรการรองรับ โดยทุกภาคส่วนต้องทำความเข้าใจร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ผ่านมา ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ ทั้งต่างประเทศ ในประเทศ การเดินทางไปมาหาสู่ การดูแลในพื้นที่ชุมชนต่างๆที่มีการจัดตั้งคณะทำงานและเจ้าพนักงานไปแล้ว และได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประชุมครม.ในวันเดียวกันนี้ ได้นำเรื่องและผลการประชุมของศูนย์ฯมาพิจารณาและออกเป็นมาตรการ 6 ด้าน

พล.อ.ประยุทธ์เผยว่า ซึ่งครม.ได้มีมติเห็นชอบดังต่อไปนี้ 1.ด้านสาธารณสุข ยืนยันยังไม่มีการปิดเมืองหรือปิดประเทศ (การห้ามเข้า-ออก) โดย 1.1 ป้องกันและสกัดกั้นการนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทยประกอบด้วย 1.ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย ซึ่งมี 4 ประเทศ บวก 2 เขตปกครองพิเศษ ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีประกันสุขภาพ ยินยอมใช้แอพพลิเคชันติดตามของรัฐ มาตรการนี้ใช้กับการเข้าเมืองทุกทาง ทั้งทางบก-น้ำ-อากาศ ตม. ดูหนังสือเดินทางของชาวต่างประเทศด้วยว่าประเทศก่อนที่จะเข้ามาประเทศไทยประเทศสุดท้ายคืออะไรบ้างอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศไปแล้ว ก็จำเป็นต้องมีมาตรการให้เหมือนกับ 4 ประเทศ บวก 2 เขตปกครองพิเศษ เพื่อป้องกันการอ้อมเข้าประเทศ โดยไปพักกลางทางมาก่อนแล้วถึงเข้ามา ตม.จะต้องเข้าไปดูพาสปอร์ต ถ้าไปประเทศที่มีความเสี่ยงหรือที่ประกาศไปแล้วก็ต้องมีมาตรการคัดกรองแล้วแจ้ง มท.จากนั้นเข้าสู่มาตรการกักกัน ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วันตามมาตรฐานที่มีอยู่

2.ชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และยังไม่ประกาศเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย ขาเข้าต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมีประกันสุขภาพ มีที่พำนักที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย ยินยอมใช้แอพพลิเคชันติดตามของรัฐ เรื่องนี้ต้องทำทุกช่องทางทั้งทางบกน้ำอากาศเป็นมาตรการที่ใช้กับการเข้าเมืองทุกทางมาตรการกักกันของรัฐ ถูกคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน 3.ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็น และเตือนประชาชนให้งดการเดินทางไปในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง แต่หลายอย่างอาจจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการเดินทางไปประชุมก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรัดกุม

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการกักกันผู้ที่เป็นหรือผู้ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย ณ ที่พำนัก ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยมีกฎหมายตัวนี้อยู่แล้ว 1.3 ให้มีการกำหนดให้ชาวต่างประเทศ รวมทั้งคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศให้มีการใช้แอพพลิเคชั่น ติดตามตัว ซึ่งเรากำลังดำเนินการติดตามตัวทั้งหมดอยู่ในขณะนี้ 1.4 จัดหาและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น ในปริมาณที่เพียงพอสำหรับรับมือระยะที่ 3 ได้แก่ สถานพยาบาล เตียง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ และชุดป้องกันโรคและวันนี้ได้มีการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากต่างประเทศและมีการช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 1.5แนะนำให้คนไทยที่พำนักอาศัยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทย จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้น ก็ขอแนะนำถ้าจะกลับมาก็ต้องเจอมาตรการของเราที่เข้มงวด

นายกฯกล่าวว่า 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน เร่งผลิตในประเทศและจากต่างประเทศให้เพียงพอกับความต้องการ โดยเร่งผลิตหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยผ้า เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการป้องกัน เจลและแอลกอฮอล์ เพิ่มขึ้น ซึ่งวันนี้ทางกระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้ปลดล็อคเพื่อนำเข้าแอลกอฮอล์เหล่านี้มาผลิตเป็นเจลหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นหลายล้านลิตร รวมทั้งภาคเอกชนด้วย วันนี้ได้มีการผลิตเจลเพื่อแจกจ่ายประชาชนบริเวณสถานบริการน้ำมันบางจากและปตท.และขอให้ติดตามต่อไป ทั้งนี้ ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากผ้าเมื่อเดินทางเข้าสถานที่ชุมนุม/ชุมชน และเร่งผลิตหน้ากากผ้าให้เพียงพอ ตัวอย่างที่ตนใส่

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ นำหน้ากากอนามัยของกลางที่ยึดได้ จากการขายออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบหรือกติกาของกระทรวงพาณิชย์ ส่งมาศูนย์ฯเพื่อกระจายต่อไป ซึ่งเท่าที่จับมาได้ก็มีจำนวนหนึ่ง แม้จะมีจำนวนไม่มาก และสำรวจความต้องการของเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ ชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์(พีพีอี) หน้ากาก N95 และอุปกรณ์ชุดตรวจสอบที่มีความต้องการจำนวนมากขึ้น และประสานกับต่างประเทศในการจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอ ทั้งการช่วยเหลือและการจัดซื้อ ขณะนี้ได้เตรียมงบประมาณจัดซื้อไว้เพิ่มเติมแล้วเพื่อรองรับระยะที่ 3 ตรวจสอบการขายทางออนไลน์ การกักตุน และการระบายสินค้า

“วันนี้เรียนว่าในเรื่องของหน้ากากอนามัยได้เข้าไปบริหารจัดการ เข้าไปดูที่ต้นตอมีทั้งเรื่องการกระจาย การทำให้ถูกต้อง เราต้องเคลียร์ให้ชัดเจนในส่วนการส่งออกต่างประเทศก็กำลังเคลียร์ว่าส่งออกไปได้อย่างไร ด้วยกติกาตัวไหนเพราะมันมีทั้งเรื่องการผลิตแล้วขายในประเทศ และการผลิตเพื่อขายต่างประเทศได้ด้วย โดยมีลายเซ็นของต่างประเทศ ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไข อะไรที่สามารถดึงมาใช้ได้ก็จะดึงออกมาใช้ แต่ก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยในเรื่องค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นด้วย ถ้าเขาทำถูกต้องอยู่แล้ว รัฐพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกต้องและสำเร็จ วันนี้เรามีคณะกรรมการตรวจสอบก็จะตามไล่ดูในทุกพื้นที่ตั้งแต่โรงงานสถานที่ต่างๆ การขนส่งศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ กอ.รมน. ตำรวจ ซึ่งตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาแล้ว ภายใต้กรอบของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ดำเนินการและเกิดความชัดเจน”นายกฯกล่าว

นายกฯ กล่าวว่า 3. ด้านข้อมูลการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของรัฐบาลมาจากกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นการแถลงเฉพาะด้านข้อมูลทางการแพทย์และการสาธารณสุข หลายอย่างที่เป็นมติเป็นความเห็นชอบในที่ประชุมจะเสนอมาเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลโควิด –19 เป็นการแถลงภาพรวมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง อะไรที่อยู่ในอำนาจนายกฯ ก็ต้องใช้อำนาจนายกฯ ในการสั่งการตรงนี้  

นายกฯ กล่าวว่า 4.ด้านต่างประเทศ การจัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลคนไทยในต่างประเทศ ให้กระทรวงการต่างประเทศใช้ประโยชน์จากทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจ โดยมีท่านทูตเป็นหัวหน้าทีม ในส่วนของในประเทศก็เช่นเดียวกัน ตนได้สั่งให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยที่มาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนต่างๆ เพื่อจะทำงานให้ข้อมูลและประสานข้อมูลในส่วนของศูนย์โควิด -19 ของรัฐบาล เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและหาวิธีการในการดำเนินการที่เหมาะสมในการช่วยเหลือดูแล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 5.ด้านมาตรการป้องกัน ลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างที่มีความเสี่ยงสูง จะมีการปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยะเฉพาะสถานที่ซึ่งมีผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตร เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาจแพร่เชื้อได้ง่าย แม้จะป้องกันตัวเองแล้วและยังมีทางเลือกอื่นทดแทนการชุมนุม ได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา และทุกสถาบัน ให้ปิดชั่วคราวตั้งแต่‪วันที่ 18 มี.ค.นี้ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และให้สถานศึกษาดำเนินการ ป้องกันโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาจจะมีการสอนทางออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นเรื่องของมาตรการที่สถานบันการศึกษาจะต้องดำเนินการเอง โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จะให้แนวปฏิบัติในการใช้ออนไลน์ สามารถปรึกษาได้ ส่วนสถานที่ซึ่งผู้คนไม่ได้มาชุมนุมเป็นกิจวัตร
แต่มาเพื่อทำกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกันง่าย จะต้องปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ในกทม.และปริมณฑล

นายกฯ กล่าวว่า ขณะที่ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ และโรงมหรสพในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ปิดชั่วคราว 14 วัน พร้อมกันนี้ให้งดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น คอนเสิร์ต การจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ทราบด้วย

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการเพิ่มการป้องกันสำหรับพื้นที่หรือสถานที่ที่ยังต้องเปิด ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ส่วนร้านค้าร้านอาหารจะต้องทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส การคัดกรองอุณหภูมิ การใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งต้องลดความแออัด

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนมาตรการลดความแออัดในการเดินนั้น ให้งดวันหยุดสงกรานต์ ‪ตั้งแต่ 13-15 เม.ย.นี้ โดยให้เลื่อนออกไปก่อน จะมีการชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ขณะที่ระบบขนส่งสาธารณะในประเทศ ต้องเพิ่มความถี่การเดินรถและมีมาตรการคัดกรองที่รัดกุม และงดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด ของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ โรงเรียน หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายต้องมีมาตรการป้องกัน รวมถึงการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวด้วย และให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการเหลื่อมเวลาทำงาน หรือทำงานที่บ้าน
โดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกลโดยให้หน่วยราชการทุกแห่งทำแผนการทำงานจากบ้าน และรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

นายกฯ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการกำกับดูแลในระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ กทม. โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกทม. ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ เพื่อกำกับดูแลการเคลื่อนย้ายที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดหรือกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการกำกับพื้นที่เสี่ยงตามข้อมูลที่มีการแพร่ระบาด และแจ้งมาตรการที่จะดำเนินการต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้ความเห็นชอบ และต้องต้องรายงานผลดำเนินการทุกวัน และต้องมีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคทุกอำเภอ เขต หมู่บ้านโดยมีบุคคลจากภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า และ 6 .ด้านมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจ โรงงาน สถานประกอบการ โรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยว ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการรองรับ ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการเสนอมาตรการนี้เข้ามา ในกรณีที่มีการชะลอเลิกจ้างพนักงาน ลูกจ้าง จะมีมาตรการช่วยเหลือลดราคาห้องพักของธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอให้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียม จากเจ้าของกิจการโรงงาน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และมีภาระในการผ่อนชำระ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ฯลฯ เพื่อให้สถาบันการเงินผ่อนผันการชำระค่างวด รวมถึงประชาชนที่ประกอบอาชีพต่างๆ ที่อยู่นอกระบบ พ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างรายวัน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จะพิจารณามาตรการ เพื่อนำเสนอเป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในระยะที่ 2 ต่อไป นอกจากนี้ได้ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลอย่างเข้มงวดในเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นหนี้นอกระบบ การบังคับคดี การขายฝาก โดยกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องนี้

นายกฯ กล่าวว่า สำหรับการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และเรื่องการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีสำรองไว้เพื่ออนาคตได้มีการสั่งซื้อไปมากพอสมควรแล้ว ซึ่งรอการส่งมาอยู่และการทำสัญญาร่วมกัน ขณะนี้เรามีปริมาณที่เพียงพอในระยะนี้ก่อน อย่างไรก็ตามเราได้หาทางออกไว้กับมิตรประเทศของเราทั้งหมด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับมาตรการของรัฐบาลเพื่อรองรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ ที่เคยเข้าครม. ขอให้ศูนย์โควิด นำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้ในวันเดียวกันนี้จะมีการแถลงตอนเย็นอีกครั้ง และจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้คนเข้าไปติดตามมาตรการที่ผ่านมติครม.ไปแล้ว เพื่อให้ทุกคนเห็นว่า เราได้ทำทุกอย่างครบถ้วน ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง เพราะบางเรื่องที่จำเป็นจะต้องนำเข้าครม. ไม่ใช่สั่งกันได้ทีเดียวต้องนำเข้าครม.ตามกฎหมาย

นายกฯ กล่าวว่า สรุปแล้วขณะนี้ประเทศไทย ควบคุมสถานการณ์และจะชะลอระยะ 2 ให้ได้นานที่สุด จะพยายามอย่างเต็มที่จะชะลอให้ได้ด้วยมาตรการสกัดกั้น ป้องกันจากภายนอกประเทศ และป้องกันการแพร่ระบาดภายในประเทศจะใช้มาตรการควบคุม ป้องกัน รักษา และสื่อสารในทุกๆด้าน โดยถือว่าการแก้ไขปัญหาโควิด -19 มีความสำคัญเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีผลกระทบทั้งต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยตรง เมื่อสถานการณ์บรรเทาลงแล้ว เราจะเร่งฟื้นฟูผลกระทบด้านอื่นๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลจะต้องประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจากบุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข ตลอดจนติดตามปัญหาเศรษฐกิจรายวันอย่างใกล้ชิด รอบคอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อปรับมาตรการต่าง ๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป ทุกอย่างจะเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ ขอให้ทุกคนได้เข้าใจว่า เราต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องสุขภาพของเรา ถ้าทุกคนร่วมมือป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากผ้าบ้างก็จะช่วยแบ่งเบาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยไปบ้าง ในส่วนของการกินร้อน ช้อนตัวเอง อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ก็เป็นการระมัดระวังตัวเอง และข้อสำคัญที่สุด คนที่ไปสัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะต้องรู้ตัวเอง รับผิดชอบต่อสังคม มีการกักตัวเอง ไปหาแพทย์ และได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ว่าใครที่ไม่มีโรคอะไรแล้วไปตรวจก็จะสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุ แต่ถ้ามีโรคและสงสัยถึงจะไปตรวจตรงนี้เราจะสามารถดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้แต่หากทุกคนไปตรวจพร้อมกันหมด จะทำให้การคัดกรองยากขึ้น ไม่ใช่รัฐบาลจะไปปิดกั้น แต่ต้องเข้าใจว่ามีอาการเป็นอย่างไรถึงจะต้องไปหาหมอ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนป้องกันตัวเองได้อยู่แล้ว

นายกฯ กล่าวว่า ทั้งนี้หลายอย่างอาจจะไม่ทันใจ หลายอย่างอาจจะน้อยอยู่ ก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาล จำเป็นต้องบริหารให้เกิดความสมดุล ทั้งสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหมด ประเทศไทยคือประเทศไทย ก็มีมาตรการของเราที่รองรับและต้องได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นหลายอย่างก็ขอให้เราใช้ความร่วมมือของพวกเราดีกว่า เพราะความรัก ความสามัคคีเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถเอาชนะโควิด-19 ได้ คำว่าเอาชนะคือสถานการณ์คลี่คลายเป็นปกติ ซึ่งทุกคนก็ต้องการตรงนี้ ขอฝากทุกคนให้ช่วยกันด้วย โดยเฉพาะสื่อโซเชียลต่างๆ ขอให้ทุกคนร่วมมือกันทุกอย่าง

เมื่อถามว่า จะมีการปิดกรุงเทพฯ ชั่วคราวหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า “ไม่ได้พูดว่าปิด เมื่อกี้ผมพูดหรือเปล่า ผมไม่ได้พูดว่าปิด-เปิด ประเทศ ไม่ได้พูดเลย ผมพูดถึงว่าหลายอย่างในกรุงเทพฯ ต้องมีการควบคุม ผู้สื่อข่าวถามย้ำ โฆษกเป็นคนพูดว่าปิดกทม. นายกฯ เดินออกจากโพเดียมพร้อมกล่าวว่า “แล้วใครแถลงล่ะ ผมไม่ได้พูด”

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวเสริมถึงกรณีที่มีข่าวแพร่ตามสื่อโซเชียลฯต่างๆ ว่ามีการประกาศปิดกทม.และปริมณฑล จนแตกตื่นกันไปทั่วว่า ไม่ได้ใช้คำว่าปิด แต่เป็นการควบคุมระดับที่เข้มข้น มีวิธีการ มีมาตรการต่างๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอ ซึ่งตนจะเรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ และนำมาตรการต่างๆที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อครม.และได้รับการเห็นชอบโดยการปรับปรุงบ้างเล็กน้อยออกมาเป็นมาตรการให้ผู้ที่จะบังคับใช้กฎหมายนำไปปฏิบัติามพรบ.โรคติดต่อมาตรา 35  เมื่อถามว่าการปิดสถานที่ต่างๆ ตามที่กำหนดมานั้น จะปิดจำนวนกี่วัน นายอนุทิน กล่าวว่า บางอย่างก็ภายในระยะ 14 วัน บางอย่างก็จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นการที่เราคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชน ความถูกสุขอนามัยของประเทศเป็นหลัก.


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"