ครม.อนุมัติงบกลาง 17,310 ล้านบาท สู้โควิด-19/ภัยแล้ง


เพิ่มเพื่อน    

17 มี.ค.62- นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม. มีมติอนุมัติงบกลาง 17,310 ล้านบาท สำหรับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ไวรัสโควิด-19 และปัญหาภัยแล้ง โดยส่วนแรก สำหรับแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ไวรัสโควิด-19 นั้น รวมทั้งสิ้น แบ่งเป็น 1.ส่วนราชการ 9,002 ล้านบาท โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดทั้งสิ้น 5,488 ล้านบาท 

โดยส่วนงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับ 1,551 ล้านบาท กรมควบคุมโรค 520 ล้านบาท สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3,260 ล้านบาท ขณะกระทวงพาณิชชย์ได้รับการจัดสรร  108 ล้านบาท สำหรับชดเชยโรงงาน ผลิตหน้ากากอนามัยทั้ง 11 โรงงาน  ที่ต้องรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นมาก

ทั้งนี้ รัฐบาลขอยืนยันว่า รัฐบาลทำเต็มที่กับการจัดสรรหน้ากาอนามัยให้เพียงพอ โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับโรงงงานทั้ง 11 แห่ง เพื่อปรับไลน์การผลิตให้มากขึ้น จากเดิม 1.2 ล้านชิ้นต่อวัน เป็น 1.76 ล้านชิ้นต่อวัน โดยจำนวนที่เพิ่มขึ้น 560,000 ต่อวัน นั้นเราจะจัดสรรให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากเดิมที่ได้รับการจัดสรร 7 แสนชิ้นต่อวัน เป็น 1 ล้านชิ้นต่อวัน เป็นของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 500,000 ชิ้นต่อวัน โรงพยาบาลนอกสังกัด 70,000 ชิ้น โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 100,000 ชิ้น โรงพยาบาลเอกชน 200,000 ชิ้น โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 80,000 ชิ้น และจัดสรรตามมาตรการกักกันตัว 50,000 ชิ้นต่อวัน ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดเตียงสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ไว้ทั้งหมด 6,063 เตียง

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า 2.ส่วนของโครงการการจ้างงานอีก 2,700 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าว มีรยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน อัตราค่าจ้างไม่เกิน 9,000 บาทต่อเดือน

“สำหรับหน้ากาอนามัยที่ยึดมาจากผู้ที่โก่งราคา ของกลางในส่วนดังกล่าว เราจะนำมาจัดสรรให้กับโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม สุดท้ายหากศาลมีคำสั่งว่า ต้องคืนของกลาง รัฐบาลจะจ่ายเป็นเงินให้แทน เพื่อให้เราสามารถจัดสรรหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานที่ต้องการก่อน ขณะที่ปัญหาการกักตุน และขายสินค้าเกินราคา วันนี้กระทรงพาณิชย์ รายงาน ครม. ว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อป้องกันและปราบปราบการกักตุนและขายสินค้าเกินราคา โดยแบ่งเป้นทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด เจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ กอ.รมน.จังหวัด”.


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"