วัดไทยในลอสแองเจลิสออกมาตรการป้องกันโควิด-19งดสงกรานต์-ปิดการเรียนการสอน


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.2563 – พระวิเทศกิตติคุณ เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายสงฆ์ วัดไทยลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศวัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีเนื้อหาว่า โดยมติของคณะสงฆ์ คณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการบริหารวัดไทยลอสแองเจลิส เห็นสมควรดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 อนุวัตรตามประกาศของฝ่ายบ้านเมืองดังต่อไปนี้

1.ให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกำหนดวันที่ 11-12 เมษายน 263 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสกลับคืนสู่ปกติ

2.ให้ดำเนินการงดบริการตลาดอาหารวัดไทยๆ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21-22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ถือเป็นการปรับปรุงกิจการตลาดอาหารด้วย โดยจะเปิดบริการครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 16-17 พฤษภาคม 2563

3.ให้ดำเนินการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ ภาคปกติ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 21-22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเปิดเรียนครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 18-19 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

4.ให้งดการเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นประการใด ทางวัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"