ดีเดย์20มี.ค.ปิดสวนนกชัยนาทไร้กำหนด


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.2563 -  มีรายงานว่า นายอนุสรณ์ นาคาศัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ออกประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องปิดสวนนกชัยนาท  สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดชัยนาท เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ   

นายอนุสรณ์เผยว่า ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก และอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่จำเป็น โดยให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากให้พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ในฐานะที่ทำหน้าที่ดูแลบริหารจัดการสวนนกชัยนาท สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงประจำจังหวัดชัยนาท ได้เล็งเห็นถึงการลดความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวสวนนกชัยนกจำนวนมาก จึงขอปิดและงดให้บริการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นตันไป ทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ”


ในความเห็นผมนะ กรณี ทหารอียิปต์ "ติดเชื้อโควิด" เข้าพักโรงแรมที่ระยอง และเข้าห้าง ไล่เลียงตามตารางเวลาแล้ว วิตกได้........

บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ