คมนาคมตั้งงบ 161 ล้านอัพเกรดท่าเรือสินค้า


เพิ่มเพื่อน    

 

20 มี.ค.63-นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าฝั่งอ่าวไทย-อันดามันว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาของกรมเจ้าท่า (จท.) ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาในปัจจุบัน โดยท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 จท.อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจออกแบบและศึกษา (EHIA )แต่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชนในพื้นพี่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวของ จท.

สำหรับโครงการมีความซ้ำซ้อนกับพื้นที่พัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับ ศอ.บต. เพื่อความชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไป รวมถึงท่าเรือปัตตานี เพื่อการขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือสินค้าชายฝั่งอยู่ระหว่างปรับปรุง และศึกษาเพื่อพัฒนาให้รองรับเรือขนส่งสินค้า 5,000 เดทเวทตัน
ขณะที่ แนวทางการพัฒนาในอนาคตนั้น ในปี 2564-2566 ได้ขอตั้งงบประมาณวงเงิน 95 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสินค้าและท่าเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง

ทั้งนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เพื่อเชื่อมโยงอ่าวไทยและอันดามัน สนับสนุนการเชื่อมโยง BIMSTEC (บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล ศรีลังกา และไทย) สู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีบทบาทท่าเรือเพื่อการขนส่งสินค้าในระดับภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวทางน้ำ (Rivera)

สำหรับฝั่งอันดามัน ขอตั้งงบประมาณปี 2564-2565 ในวงเงิน 66.5 ล้านบาท เพื่อศึกษาและออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือสินค้าบริเวณอันดามันตอนล่าง จากการยุติโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกปากบารา อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการศึกษาครอบคลุมพื้นจังหวัดอันดามันตอนล่างทั้ง ได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และสตูล เพื่อเชื่อมกับท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 ต่อไป

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ จท. ศึกษาแนวเส้นทางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเพิ่มเติม อาทิ เส้นทางจากประเทศต่างๆ ฝั่งตะวันออกที่ผ่านแหลมญวน (เวียดนาม)-ชุมพร/สุราษฎร์ธานี-ระนอง-ศรีลังกา และเส้นทางจากประเทศอื่นๆ ฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีระยะทางใกล้และใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าเส้นทางที่อ้อมผ่านประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ ให้คำนึงถึงประโยชน์จากการดำเนินการศึกษาว่าสามารถทำให้การเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าฝั่งอ่าวไทย-อันดามันประสบความสำเร็จได้ โดยไม่กระทบกับประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถตอบสนองผู้มาใช้บริการ ซึ่งอาจจะร่วมลงทุนกับเอกชนในการดำเนินการศึกษา นอกจากนี้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมดำเนินการเชื่อมต่อระหว่างทางรางกับท่าเรือต่อไป


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"