'สมชัย'แฉ5ข้อผิดพลาด! พาณิชย์เหลวแก้ปัญหาหน้ากากขาดตลาด


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค. 63 – รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า “ประชาชนต้องมีหน้ากากอนามัย การบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ ทำให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยเป็นวงกว้างทั่วประเทศ ประชาชนต้องหาซื้อในราคาแพงถึง 20-30 บาทต่อชิ้น และยังไม่มีหลักประกันว่าจะได้สินค้าที่มีคุณภาพ สาเหตุของความผิดพลาดเกิดจาก

1. ความรอบรู้เป็นเท็จ และการคาดการณ์ด้านตัวเลขที่บกพร่อง ตัวเลขในสต็อกคือเท่าไร โรงงานมีจำนวนเท่าใด กำลังผลิตที่แท้เป็นเท่าไร กระทรวงให้ข้อมูลไม่ตรงกันมาโดยตลอด 2. การตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล การประกาศกำหนดราคาต้นทุนในการผลิตไม่เกิน 2.00 บาท และให้จำหน่ายให้ประชาชนไม่เกิน 2.50 บาท ไม่ได้พิจารณาบนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบ ซึ่งนับวันจะแย่งชิงกันทั่วโลก และราคาสูงขึ้นนับสิบเท่า

3. กลไกการบริหารจัดการแบบราชการ ใช้วิธีการออกคำสั่ง ขาดการติดตาม มีแต่แก้ไขปัญหาแบบรายวัน ยกตัวอย่างเช่น มีกำหนดการขายหน้ากากอนามัยที่ทำเนียบ 15 วันแล้วก็ยกเลิกเมื่อจำหน่ายได้วันเดียว มีหน่วยรถ mobile แล้วก็ยกเลิก ส่งให้ร้านธงฟ้า แล้วก็บอกว่า มีรั่วไหล ตรวจสอบไม่ได้ ล่าสุด ก็ประกาศยกเลิกอีก แทนที่จะอึดสู้และหาทางแก้ข้อบกพร่อง

4. กฎระเบียบที่ไม่ทันต่อสถานการณ์ เมื่อถึงจุดที่การผลิตในประเทศไม่เพียงพอต้องมีการนำเข้าหน้ากากอนามัยจากต่างประเทศ ภาษีนำเข้า 40% ก็กลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ราคาที่จะมาจำหน่ายแก่ประชาชนสูงขึ้นอีก สถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ควรลดภาษีเป็น 0% หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากใช้ให้ทั่ว

5. การทำงานอย่างบูรณาการ 24 ชั่วโมงยังไม่เกิด กระทรวงใครกระทรวงมัน ไม่ล้ำเส้น ห้ามวิจารณ์กัน ขาดการประสาน ขาดการกำหนดทิศทางที่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่มีการวิเคราะห์ถึงภาพทัศน์ที่ตามมาหลังจากการตัดสินใจของแต่ละฝ่าย เช่นเรื่องปิดเมืองวันอาทิตย์ แทนที่จะมีมาตรการรองรับคนตกงานทันที กลับต้องรอประชุม ครม.วันอังคารเพื่อออกมาตรการรองรับ”.


ทีซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้มั่ง ก็...เป็นไปตามกฎหมาย "ลุงตู่" อยู่ต่อ!

บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด