ตำรวจพร้อมสนับสนุนจังหวัดจับ-ปรับสถานบันเทิงฝ่าฝืนคำสั่ง


เพิ่มเพื่อน    

23 มี.ค. 63 - ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่าถึงมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีคำสั่งปิดผับ ร้านเหล้า สถานบันเทิงว่า   ตำรวจจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับสถานบริการสถานที่ต่างๆ หากฝ่าฝืนคำสั่งปิดชั่วคราวของแต่ละจังหวัด แต่ต้องได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่ออกประกาศ ซึ่งจะใช้หลักนิติศาสตร์ควบคู่หลักรัฐศาสตร์

 ส่วนมาตรการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการให้บริการประชาชนโดยเฉพาะสถานีตำรวจ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ตรวจคนเข้าเมือง กำชับให้ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 โดยหมั่นทำความสะอาด ฆ่าเชื้อสถานที่ จัดคิวเว้นระยะห่างให้กับประชาชน พร้อมจัดเวรให้เหลื่อมเวลางาน แต่ต้องไม่กระทบการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับตำรวจที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19 ทุกนายต้องปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนก็มีแนวทางดำเนินการทางอาญาอยู่แล้วซึ่งหากผู้บังคับบัญชา ปล่อยปละละเลย ก็จะมีความผิดด้วยเช่นกัน

รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังกล่าวถึงมาตรการปิดด่านผ่านแดนชั่วคราวในจังหวัดต่างๆ โดยระงับบุคคลเข้าออก แต่ยังอนุญาตเฉพาะรถขนส่งสินค้าและคนประจำรถไม่เกิน 2 คน ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มการตรวจตรารถสินค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้น

 


นี่...พูดกันตามเนื้องานเลยนะ ฝ่ายค้าน ๕-๖ พรรค "เพื่อไทย" เป็นแกนนำ พูดประจำว่า "เข้ามาทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน" ในรัฐสภา จะเข้าปีที่ ๓ อยู่อีกไม่กี่เดือน

เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์