ประธานเอเชียนทัวร์ประกาศพักการแข่งขันไม่มีกำหนด


เพิ่มเพื่อน    

สาส์นจากประธานบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียนทัวร์ ระบุว่า

        เรียน แฟนกอล์ฟเอเชียนทัวร์ที่รักทุกท่าน

        ตามที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าขณะนี้การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติส่วนใหญ่ซึ่งแข่งในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม ได้มีการยกเลิกหรือเลื่อนออกไป

        อย่างไรก็ตามสถานการณ์ขณะนี้ยังคงไม่นิ่ง และมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน จึงเป็นการยากที่จะคาดเดาได้ในช่วงเวลานี้ว่าเราจะสามารถกลับมาดำเนินการจัดรายการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

        ดังนั้นเอเชียนทัวร์ และเอเชียน ดีเวลลอปเมนท์ ทัวร์ (เอดีที) ฤดูกาลนี้ จึงจำเป็นต้องพักการจัดการแข่งขันอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันได้ และยังมีข้อกำหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ รวมถึงห้ามการรวมตัวกันเกินจำนวนที่กำหนด รวมทั้งรายการกีฬาด้วย

        ทั้งนี้เราจะกลับมาดำเนินการแข่งขันรายการต่างๆ ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย และเหมาะสมที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับนักกอล์ฟ ครอบครัวกอล์ฟ พันธมิตรผู้สนับสนุน เจ้าหน้าที่ ประเทศเจ้าภาพ อาสาสมัคร และแฟนกอล์ฟ

        ด้วยการหยุดชะงักของรายการต่างๆ ในโปรแกรมการแข่งขันของเราครั้งนี้ เรากำลังมองถึงความเป็นไปได้ในการขยายเวลาโปรแกรมฤดูกาล 2020 เข้าไปในช่วงปี 2021 อย่างไรก็ตามยังไม่อาจระบุสิ่งต่างๆ ได้จนกว่าเราจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของการหยุดพักโปรแกรมทั้งหมดของเรา และเราจะเริ่มกลับมาแข่งขันรายการต่างๆ ของฤดูกาล 2020 หากได้รับอนุญาต กระผมหวังอย่างยิ่งให้ทุกๆ ท่านปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการในช่วงที่โลกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และโปรดรักษาสุขภาพของท่าน

        ขอแสดงความนับถือ

        โช มินน์ ตันท์

        ประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอเชียนทัวร์

 


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?