ศธ.  เห็นชอบ ตั้ง2ศูนย์ ต่อต้านFake News แก้ปัญหา-ป้องกันข่าวปลอม


เพิ่มเพื่อน    


24 มี.ค. 63-จากกรณีที่ นางสาว มินทกานต์ ถนอมไถ นักเรียนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในฐานะประธานสภาการนักเรียน ได้ประกาศเจตนารมณ์ และร้องเรียนไปยังรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เรื่องการการส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม (Fake News) ไปก่อนหน้านี้แล้ว  และการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti Fake News Center) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ และระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม เพื่อให้มีการแก้ไขป้องกันปัญหาข่าวปลอม และดำเนินการตอบสนองข้อมูลแก่ประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์เชื้อโรคระบาด COVID-19 ขณะนี้ที่มีข้อมูลออกมาค่อนข้างมากนั้น 

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดศธ.เปิดเผยว่า จากกรณีทั้งสองดังกล่าวศธ. จึงได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันข่าวปลอม (Fake News)  โดยเฉพาะมาตรการในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนั้น ขณะนี้ . ได้จัดตั้งหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมของ ศธ. แล้ว การจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยหลักของศธ.   ในการประสานงานกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และยังทำหน้าที่ ประสานงานกับหน่วยประสานงานต่อต้านข่าวปลอมในระดับส่วนราชการในสังกัด และหน่วยงานในกำกับของศธ.  รวมถึงสำนักงาน กศน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงาน ก.ค.ศ. โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยประสานงานดังกล่าวแล้ว

“โดยกรอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมนั้น  ให้ทำหน้าที่ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตรวจสอบและแจ้งผลการตรวจสอบข่าวที่ได้รับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ว่าเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลจริงหรือเท็จ  จากนั้นให้แจ้งผลการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว ไปยังศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ ทราบด้วย” นายประเสริฐ กล่าว


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"