'วัฒนา'ฟุ้งชงเองให้รัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อปราบโควิด-19 แต่ใช้เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.63 -นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โฑสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าผมเสนอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบถึงความปลอดภัยสาธารณะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนธิกำลังจากทุกฝ่ายให้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการเดียว (single command) ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้าย พรก. คือ “เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้”

หลายฝ่ายเกรงกลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะถือโอกาสใช้อำนาจตามมาตรา 9 เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชน เช่น ห้ามเสนอข่าว หรือห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นั้น ขอยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะขัดกับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. เองและมิได้เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้น ประชาชนยังมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ต่อไปเพราะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการเผยแพร่ข่าวเท็จที่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นความผิดอยู่แล้ว

ส่วนผมก็ยังคงจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเช่นเดิมและพร้อมที่จะด่าหากการกระทำดังกล่าวขัดต่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการทำอะไรโง่ๆ แบบที่ชอบทำเพราะผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมด หรือ #ผนงพรจตกม ครับ.
 


คนกรุงโปรดทราบ........ กทม.ยกเลิกคำสั่ง "ครึ่งปิด-ครึ่งเปิด" กรุงเทพฯ ๒๒ วัน จาก ๒๑ มี.ค.-๑๒ เม.ย.แล้วนะ แต่ อ๊ะ..อ๊ะ ฟังก่อน อย่าเพิ่งซ่า!

'เหนื่อยนักก็พักตีกันก่อน'
ทั้ง"พระคุณ-พระเดช"คู่กัน
"ถึงฉุกเฉินพวกโคก็ยังฉุน"
ที่สุด 'ในสถานการณ์' คิดบวก
โควิด-๑๙ 'ภาคนรก-สวรรค์'
'ปิดประเทศ' แล้วยังไม่รู้ตัว?