'วัฒนา'ฟุ้งชงเองให้รัฐบาลใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อปราบโควิด-19 แต่ใช้เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

25 มี.ค.63 -นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โฑสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Watana Muangsook ว่าผมเสนอให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบถึงความปลอดภัยสาธารณะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสนธิกำลังจากทุกฝ่ายให้มาทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยมาตรการเดียว (single command) ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะต้องมีความเหมาะสมเพื่อป้องกัน แก้ไข หรือระงับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยต้องคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจด้วย

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ปรากฏอยู่ในหมายเหตุท้าย พรก. คือ “เพื่อให้รัฐสามารถรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัย และการรักษาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งปวงให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้”

หลายฝ่ายเกรงกลัวว่าพลเอกประยุทธ์จะถือโอกาสใช้อำนาจตามมาตรา 9 เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพประชาชน เช่น ห้ามเสนอข่าว หรือห้ามวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นั้น ขอยืนยันว่าทำไม่ได้เพราะขัดกับเหตุผลในการประกาศใช้ พรก. เองและมิได้เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ดังนั้น ประชาชนยังมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลได้ต่อไปเพราะเป็นเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการเผยแพร่ข่าวเท็จที่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็เป็นความผิดอยู่แล้ว

ส่วนผมก็ยังคงจะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเช่นเดิมและพร้อมที่จะด่าหากการกระทำดังกล่าวขัดต่อประโยชน์สาธารณะ หรือเป็นการทำอะไรโง่ๆ แบบที่ชอบทำเพราะผู้นำโง่พวกเราจะตายกันหมด หรือ #ผนงพรจตกม ครับ.
 


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้