'อดีตแกนนำนปช.'ทุบโต๊ะเปรี้ยง!โควิด-19 ท้าทายระบอบเสรีประชาธิปไตย


เพิ่มเพื่อน    

26 มี.ค.63- นายจรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตแกนนำนปช. ประธานสมาคมนักประชาธิปไตยชาวไทยไร้พรมแดน ลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าตามความคิดเห็นของผม ผลกระทบทางการเมืองจากโควิด19 ประการหนึ่ง คือ ทำให้รัฐบาลทั่วโลก แม้ในประเทศประชาธิปไตยมีอำนาจค่อนข้างสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับเพื่อความปลอดภัยในชีวิต ถือเป็นการท้าทายระบอบเสรีประชาธิปไตย

ในศตวรรษที่17 18 มีนักปรัชญาหลายคนเช่น Thomas Hobes Montesquieu John Lock Jean Jaques Rousseau เสนอทฤษฎีก่อเกิดสังคมและรัฐ ที่เรียกว่า สัญญาสังคม(social contract) ทฤษฎีนี้ อธิบายว่า มนุษย์ยอมสละสิทธิตามธรรมชาติ เสรีภาพส่วนบุคคลมาทำสัญญาม่อยู่รวมกันเป็นสังคม ให้มีรัฐมากำกับ ต่อมา ความคิดทางการเมืองตะวันตก จึงรวมศูนย์อยู่ที่การจำกัดอำนาจรัฐ

สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ทำให้ผมเห็น ประชาชนทั่วโลก ยอมสละเสรีภาพส่วนตัวและเสรีภาพทางสังคมการเมือง ทำให้ผมเห็นรัฐบาลประเทศต่างๆใช้อำนาจรัฐค่อนข้างสมบูรณ์อย่างไม่เคยมีมาก่อน ยกเว้น ประเทศเผด็จการ

แต่อย่างไรก็ตาม ผมหวังว่า อำนาจรัฐและความยินยอมของประชาชนจะต่อต้านไวรัสโคโรนา ได้.

 


มีคนสงสัย......!"สามสัส" ใช้อาหารเม็ด "K กวนตีน" กระมัง สมุน ๓ นิ้ว เสพถึงคลุ้มคลั่ง ออกอาละวาดกลางอากาศหนาวอย่างนั้น?โควิดกำลังระบาด รอบ ๒ แท้ๆ ทั้งบ้านเมืองใช้มาตรการฉุกเฉิน ด้วยเจตนาไม่อยากให้มีการรวมตัวกันมากๆ 

กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'
นี่ไง 'ตัวแทนประชาชน'?
ถึงเวลาที่ "นายกฯ ต้องทำ"