ภูเก็ตป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย ติดเชื้อสะสม 879 ราย


เพิ่มเพื่อน    

28 มี.ค.63 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งข้อมูล สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดภูเก็ตประจำวันนี้ โดยจังหวัดภูเก็ตมีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน  47 ราย  (รายใหม่ 6 ราย) ผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้าน      2 ราย กำลังรักษาพยาบาลอยู่  45  ราย ทุกรายมีอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอาการรุนแรง   ทั้งนี้  ผู้ป่วยทั้ง 47 รายนี้รวมอยู่ในรายงานผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่ส่วนกลางได้แถลงไปก่อนหน้านี้แล้ว

สำหรับผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด  879 ราย (รายใหม่ 44 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 111 ราย ในจำนวนนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 66 ราย  กลับบ้านแล้ว  768 ราย  

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19  รายใหม่ทั้ง 6 ราย มีรายละเอียด ดังนี้

รายที่ 42  ผู้ชายไทย อายุ 34 ปี อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ในสถานบันเทิงบริเวณ ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันในสถานบันเทิงและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติโดยเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 22 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 2 ราย

รายที่ 43 ผู้หญิงไทย อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะตะ ต.กะรน อเมือง มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 23 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 23 ราย

รายที่ 44 ผู้ชายไทย อายุ 30 ปี ไม่ไดประกอบอาชีพ มีประวัติใกล้ชิดกับใกล้ชิดกับพนักงานร้านอาหารอิตาลี ในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย

รายที่ 45 ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารฝรั่งเศสใน ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหลายรายในพื้นที่ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ และนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 20 มีนาคม 2563 มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 27 ราย

รายที่ 46  ผู้หญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิง ซ.บางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ   โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563   มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 1 ราย

รายที่ 47  ผู้ชายชาวอุซเบกิสถาน อายุ  27 ปี อาชีพพนักงานต้อนรับโรงแรมที่หาดกะรน ต.กะรน  อ.เมือง        มีประวัติมีประวัติทำงานสัมผัสกับนักท่องเที่ยวหลายสัญชาติ โดยที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย     โดยเริ่มมีอาการป่วยวันที่ 25 มีนาคม 2563   มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยรายนี้ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้ผู้ป่วยทุกราย ทีมงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสอบสวนควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ   ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ที่พบเพิ่มในวันนี้นอกจากจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงในพื้นที่ซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ แล้วยังพบผู้ป่วยในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ   การบริการนักท่องเที่ยว อาทิ พนักงานต้อนรับในโรงแรมและพนักงานบริการในร้านอาหารฝรั่งเพิ่มขึ้นด้วย

"จึงขอเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะให้บริการและหลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวบุคคล สิ่งของของผู้มารับบริการรวมทั้งควรการหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ น้ำมูก ให้ป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่คนใกล้ชิดด้วยการใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวออกจากบุคคลอื่น และให้รีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติตามความจริงอย่างละเอียดโดยด่วน     สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด"คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต  ระบุ


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"