www.เราไม่ทิ้งกัน.com เว็บขึ้น Server Error ไม่สามารถใช้งานได้


เพิ่มเพื่อน    

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  18:42 น. ของวันที่ 28 มี.ค. 2563 เว็บไซต์   www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ขึ้นข้อความ Server Error และไม่สามารถเข้าหน้าเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้
โดยผ่านไป 5 นาที แล้วสถานะของเว็บไซต์ก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้งาน

Error: Server Error
The server encountered a temporary error and could not complete your request.
Please try again in 30 seconds.

อย่างไรก็ดีต้องรอกระทรวงการคลังชี้แจงอีกครั้ง 


 ยินดีกับ "โอ๊ค-พานทองแท้" เขาหน่อย! เพราะเมื่อวาน (๒๘ พ.ค.๖๓) มีรายงานอ้าง "แหล่งข่าว" เผยแพร่ ว่าคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ๑๐ ล้านบาท ที่ "โอ๊ค-พานทองแท้" เป็นจำเลย และศาลชั้นต้นยกฟ้องไปเมื่อ ๒๕ พ.ย.๖๒ 

ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"